Voorsorteren op de toekomst in de geriatrische revalidatiezorg

“In Almere krijgen we, net als in de rest van Nederland, in de nabije toekomst meer kwetsbare ouderen. Daar moet Flevoburen, Centrum voor geriatrische revalidatie van Zorggroep Almere, op voorsorteren. “We zullen dan meer mensen moeten bedienen met dezelfde opnamecapaciteit. Dat kunnen we alleen doen door de opnametijd te verkorten en de patiënten verder in hun vertrouwde omgeving thuis te laten revalideren als dat veilig kan. Naast een uitdaging is dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Aan het woord is Ellen Vreeburg, Manager geriatrische revalidatiezorg van Flevoburen. Zij vertelt enthousiast over eGRZ-net: de pilot waarmee Flevoburen dit najaar mee start en waarvan zij één van de voortrekkers is.

Een klein apparaat zorgt voor een grote verandering

Door eGRZ-net kunnen de revalidanten met behulp van beeldbellen en beweeg- en omgevingssensoren thuis veilig verder revalideren onder begeleiding van hun behandelaren. Hierdoor kan de opnametijd van patiënten met een week worden verkort, mits zij thuis veilig kunnen revalideren. Flevoburen start een pilot met tien revalidanten. Vanaf 2021 wil Flevoburen veel meer revalidanten gebruik laten maken van eGRZ.

Hoe werkt het?

Ellen: “De revalidanten krijgen een zogenaamde hippersensor (een beweegsensor) mee die ze aan hun heupriem hangen. Dit kleine kastje registreert al hun dagelijkse bewegingen. Daarbij hoort een omgevingssensor, die op een centrale plek in huis in het stopcontact moet worden ingeplugd.

Telkens als de revalidant langs de omgevingssensor loopt, registreert deze alle data uit de beweegsensor. Deze data worden opgeslagen in een webbased-applicatie, die de data toont in een grafiek. Vervolgens kan de behandelaar deze informatie bekijken vanaf de werkplek en gaat hierover, via het wekelijkse beeldbellen, in gesprek met de revalidant. Naast het beeldbellen hebben de revalidanten ook nog een wekelijkse fysieke behandeling, thuis of op de polikliniek. Afhankelijk van de doelen en mobiliteit van de revalidant.“

Doel van eGRZ-net

“De komende drie jaar willen we de gemiddelde opnametijd in Flevoburen met een week verkorten, van vijf naar vier weken. Daarmee komen we ver onder het landelijk gemiddelde (dat op zes weken ligt). Op jaarbasis krijgen we daardoor 20% meer capaciteit. Patiënten die aan hun heup of knie zijn geopereerd kunnen na hun ontslag uit het ziekenhuis mogelijk zelfs meteen thuis, in hun vertrouwde omgeving, aan hun revalidatietraject beginnen. Zo creëren we ruimte voor de mensen die de opname echt nodig hebben.”

“De komende drie jaar willen we de gemiddelde opnametijd in Flevoburen met een week verkorten, van vijf naar vier weken. Daarmee komen we ver onder het landelijk gemiddelde.”

Samenwerkende disciplines

Flevoburen wil met eGRZ-net de expertise van Flevoburen in de wijk krijgen: het is de bedoeling dat de eerstelijn en het Geriatrisch Expertisecentrum (GEC) de begeleiding van de thuisrevalidatie gaan verzorgen samen met de behandelaren van Flevoburen. Ellen vertelt hierover: “Voor elke wijk in Almere hebben we een team samengesteld, dat bestaat uit drie fysiotherapeuten van Zorggroep Almere: één uit Flevoburen, één van het GEC en één uit de eerstelijn. Per revalidant bekijken we wie van de fysiotherapeuten de juiste expertise voor de behandeling heeft. Zo krijgen onze revalidanten ook thuis de allerbeste zorg.

De regie van de behandelingen ligt voor de thuisrevalidanten uit Flevoburen in handen van ons revalidatiecentrum en voor de thuisrevalidanten uit het ziekenhuis van de Specialisten ouderengeneeskunde. Ook onze wijkverpleging heeft een belangrijke rol en wordt bij de behandeling betrokken. Hoe we dat precies gaan vormgeven, zal duidelijk worden tijdens de pilot.”

Hoe staan de revalidanten tegenover eGRZ-net?

Naast Ellen heeft Margriet van der Pol een voortrekkersrol in dit project. Margriet is gepromoveerd op haar onderzoek naar het gebruik van hippersensoren bij de revalidatie van ouderen. Daarin heeft zij ook onderzoek gedaan naar de acceptatie en ervaringen van de patiënten. Daaruit kwam naar voren dat oudere revalidanten het een fijn idee vinden dat hun behandelaren meekijken als zij thuis revalideren. “De grootste uitdaging wordt het beeldbellen, aldus Ellen. “Maar omdat veel ouderen tijdens de coronacrisis gewend zijn geraakt aan het beeldbellen met hun familie, is het voor veel van hen niet nieuw meer. En natuurlijk laten we de revalidanten tijdens hun opname al wennen aan het beeldbellen en de hipper.”

Foto: Ellen Vreeburg

Bron: Zorggroep Almere