Eerste lichtpuntjes voor Haagse vaccinatiegraad

De eerste lichtpuntjes zijn zichtbaar voor de vaccinatiegraad in Den Haag. De nieuwste cijfers van het RIVM over 2019 laten voor de meeste vaccins een kleine stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Ze zijn zelfs iets gunstiger in vergelijking met Amsterdam en Rotterdam, maar nog wel lager dan de gemiddelde vaccinatiegraad in heel Nederland.

Mooie stap voorwaarts

“Het is een kleine, maar mooie stap voorwaarts”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid), die vorig jaar juli haar Actieplan Vaccinaties lanceerde, omdat de Haagse vaccinatiegraad toen veel te laag was. “De resultaten geven reden tot optimisme. Maar we zijn er nog niet. Vaccineren is de norm en een vaccinatiegraad van 95% – de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie voor mazelen – is ons doel. Daarom blijven we ons actief inzetten voor het verder verhogen van de Haagse vaccinatiegraad en dat gaan we doelgroepgericht doen”.

Op basis van ervaringen van GGD Haaglanden en de Centra voor Jeugd en Gezin zullen specifieke doelgroepen met een gerichte aanpak worden benaderd. Bij die groepen is de vaccinatiegraad lager dan in de rest van Den Haag, zoals bij jongeren (inclusief kinderen die extra zorg vragen), laaggeletterden, en inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond die veelal om religieuze redenen twijfelen over vaccineren.

Die doelgroepgerichte aanpak wordt op dit moment door de gemeente voorbereid en zal worden gelanceerd tijdens de eerste Haagse Vaccinatieweek ‘voor jezelf voor elkaar’. Die is van 7 tot en met 11 september en zal vergezeld gaan van een nieuwe publiciteitscampagne.

Bron: Gemeente Den Haag