Umc’s vragen zorgbonus voor medewerkers ruimhartig aan

0
1504

De handreiking Zorgbonus die het ministerie van VWS vorige week publiceerde, heeft geleid tot veel vragen van umc-medewerkers. Onduidelijk was wie wel en wie niet voor de zorgbonus in aanmerking zou komen op basis van deze regeling. De umc’s gaan voor een toekenning die recht doet aan de teaminzet die door ons samen is geleverd. 24 september 2020

Alleen samen krijgen we COVID eronder. Umc-medewerkers hebben de afgelopen maanden een enorme inzet getoond, individueel en als team. De umc’s vinden dan ook dat de zorgbonus ruimhartig moet worden toegekend. Concreet wil dat zeggen dat de bonus wordt aangevraagd voor umc-medewerkers t/m salarisschaal 12 die in de periode maart-september 2020 werkzaam zijn geweest binnen het ziekenhuisdeel. Ook de umc-medewerkers onderwijs en onderzoek die in deze periode werkzaam zijn geweest in de directe zorg voor COVID-patiënten willen we hierin laten delen.

De uitbetaling van de zorgbonus vindt zo mogelijk in november plaats, maar in elk geval voor het einde van het jaar.

Bron: NFU