Nieuwe aanvraag nodig voor aflopen tijdelijke indicatie rondom Wlz-registratie VV COVID-19

0
594

Is er tussen april en juni 2020 bij het CIZ een tijdelijke Wlz–registratie COVID-19 aangevraagd? En heeft uw cliënt na afloop van deze 12 maanden nog steeds de Wlz-indicatie nodig? Vergeet dan niet om een nieuwe aanvraag te doen.

Als u niets doet, vervalt het toen geïndiceerde profiel. Er kunnen dan 2 dingen gebeuren: als de cliënt vóór die tijd al een indicatie had en een hoger profiel heeft ontvangen via Wlz-registratie, gaat de indicatie automatisch terug naar het profiel dat aanwezig was vóór de Wlz-registratie. Had de cliënt nog geen eerdere Wlz-indicatie? Dan vervalt de Wlz-indicatie van de cliënt na afloop van de Wlz-registratie VV COVID-19, tenzij er een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Wat moet u doen?

U moet een nieuwe aanvraag doen voor betreffende cliënten. De Wlz-registraties lopen af tussen april en juni 2021. Wij onderzoeken de nieuwe aanvraag dan op de reguliere wijze. Dat betekent dat u alle gevraagde informatie en dossierstukken mee moet sturen. Ook is het mogelijk dat wij een (digitaal) huisbezoek afleggen, als dat nodig is.

Wat was Wlz-registratie ook alweer?

Vorig jaar april heeft het CIZ de werkwijze ‘Wlz-registratie COVID-19’ ingevoerd op verzoek van het ministerie van VWS. Deze werkwijze hield in dat zorgaanbieders in de periode april – juni 2020 een tijdelijk en versnelde Wlz-registratie konden aanvragen voor cliënten die acuut opgenomen moesten worden, of herstellende ouderen die snel verplaatst moesten worden van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Met andere woorden: het CIZ kende het gevraagde VV-zorgprofiel en toegang tot de Wlz toe. Het aanleveren van aanvraagformulieren en dossiers/verklaringen door aanbieders, artsen of de cliënt zelf was voor die aanvragen niet nodig.

Meer capaciteit voor coronapatiënten

De druk in de ziekenhuizen en verpleeghuizen liep steeds verder op door het coronavirus. Het ministerie van VWS heeft ons gevraagd om indicatievrije toegang en soepelere toegang tot de Wlz, zodat zorgaanbieders cliënten sneller door konden plaatsen en er meer capaciteit beschikbaar kwam voor coronapatiënten of ziekenhuisopname werd voorkomen. Het ministerie vroeg ons ervoor te zorgen dat zorgaanbieders en artsen administratief werden ontlast.

Heeft u vragen? Lees dan eerst de veelgestelde vragen op de website van het CIZ.

Bron: CIZ

Vorig artikelAart Schene benoemd tot erelid NVvP
Volgend artikelDrugsDialoog peilt de mening van experts en geïnteresseerden over het Nederlandse drugsbeleid
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.