Hoogste risico op angststoornis of depressie onder laagopgeleiden

Terwijl bij mensen van 35 jaar of ouder een hoog risico op een angststoornis of depressie de afgelopen jaren licht afnam, nam dit risico bij jongvolwassenen juist toe: van 7 procent in 2016, naar ongeveer 9 procent van de 18- tot 35-jarigen in 2020. Onder alle volwassenen had 6 procent een hoog risico op een angststoornis of depressie.
Daarnaast komt een hoog risico op een angststoornis of depressie onder andere vaker voor bij 18-plussers met een laag onderwijsniveau 15 procent, tegen 5 procent van degenen met een hoog onderwijsniveau (hbo, wo). Ook vrouwen (7 procent) ervaren vaker een hoog risico hierop dan mannen (5 procent), en in GGD-regio’s met een hoge stedelijkheidsgraad ligt dit hoger dan in regio’s met een lage stedelijkheid.


Regionale verschillen in risico op angst of depressie

Het percentage met een hoog risico op een angststoornis of depressie onder de bevolking van 18 jaar of ouder varieert per GGD-regio tussen 5 en bijna 9 procent. In het merendeel van de regio’s is dit risico tussen 2016 en 2020 gelijk gebleven. De regio’s GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden en GGD Twente laten in 2020 de grootste daling zien.

Ervaren gezondheid licht toegenomen

De ervaren gezondheid van alle Nederlanders van 18 jaar of ouder is in 2020 licht toegenomen ten opzichte van 2016 en 2012. Toen gaf 76 procent van de volwassenen aan in het algemeen een goede of zeer goede gezondheid te ervaren. In 2020 beoordeelde bijna 80 procent van de volwassenen hun gezondheid als zodanig.
In het merendeel van de GGD-regio’s is het aandeel inwoners met als (zeer) goed ervaren gezondheid gelijk gebleven tussen 2016 en 2020. In de regio’s IJsselland, GGD Gooi & Vechtstreek en GGD Hollands Midden was de ervaren gezondheid in 2020 het hoogst. In deze regio’s beoordeelde 82 procent van de volwassenen hun gezondheid als goed of zeer goed.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een vragenlijstonderzoek dat elke vier jaar wordt uitgevoerd door de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en het CBS. De cijfers over het risico op angst en depressie komen uit de enquêtes van de GGD’en. De GGD’en hebben de vragenlijst van deze monitor afgenomen tussen september en december 2020. Voor ervaren gezondheid bevat de Gezondheidsmonitor zowel cijfers uit de GGD-enquêtes als uit de CBS Gezondheidsenquête. De gegevens van de Gezondheidsenquête zijn vanaf januari tot en met december 2020 verzameld. De COVID-19 pandemie en bijbehorende maatregelen hebben mogelijk de gezondheid, leefstijl en het welzijn van mensen beïnvloed. De effecten van de coronacrisis op het (hogere) risico op een angststoornis en een depressie, en op de ervaren gezondheid, worden momenteel verder geanalyseerd en binnenkort gepubliceerd.

Waar vind je de cijfers uit deze monitor?

De landelijke gegevens en de gegevens per GGD-regio staan vanaf 29 juni op volksgezondheidenzorg.info met een toelichting. De onderliggende cijfers zijn te vinden op CBS StatLine en RIVM StatLine. De cijfers per gemeente worden op 9 september openbaar gemaakt.

Bronnen

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen