Er is al genoeg kennis beschikbaar voor ondersteuning mantelzorgers

Met de groei van het belang van mantelzorgers in onze samenleving, groeit ook de aandacht voor hoe we mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen in hun waardevolle, maar soms moeilijke taak. Staatssecretaris Van Ooijen kondigt in zijn laatste Kamerbrief meerdere verkenningen aan op dit thema. Maar mantelzorgers help je niet met een volgende verkenning. En het is ook niet zo nadrukkelijk nodig. We weten al veel over wat er nodig is en wat helpend is. Laten we vooral deze kennis van cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars toe gaan passen.

Zo hebben we bijvoorbeeld goed in beeld wat jonge mantelzorgers nodig hebben en wat werkt in de ondersteuning van hen. Zo weten we dat rondom een kind, jongere en adolescent vele partijen betrokken kunnen zijn die een stukje in deze puzzel vormen in de ondersteuning. Je kunt het als professional of organisatie niet alleen. Zo is de school belangrijk, maar een verkenning alleen gericht op scholen, zoals Van Ooijen voorstelt, heeft het risico van een te eenzijdige benadering. Bovendien gebeurt er al heel veel waar scholen bij aan kunnen sluiten/gebruik van kunnen maken, zoals multidisciplinair overleg jeugd en onderwijs.

Als het gaat om mantelzorgondersteuning in gemeenten kunnen we leren van de vele trajecten die er al met gemeenten doorlopen zijn. Zo weten we hoe de lokale netwerksamenwerking onder regie van de gemeente en met medewerking van steunpunten mantelzorg leidt tot optimale mantelzorgerondersteuning. Samendoen staat centraal.

Tot slot weten we vanuit ervaringen met het Adviesteam Mantelzorg (genoemd door Van Ooijen in de Kamerbrief) dat gemeenten behoeften hebben aan toegepaste kennis en concrete adviezen.

Kortom: de oplossing zit in samenwerken én het benutten van kennis.

Roos Scherpenzeel, expert informele zorg, Movisie.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen