Dit najaar nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor risicogroepen en zorgmedewerkers

In het najaar van 2023 komt er een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona. Met de coronaprik wordt hun bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname weer op peil gebracht. Ook de zorgmedewerkers met direct patiëntencontact komen in aanmerking voor een vaccinatie. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad om dit najaar te starten met een structureel vaccinatieprogramma tegen corona.

Er worden minder mensen ernstig ziek door corona in vergelijking met de eerste jaren van de pandemie. Dat is mede het gevolg van de brede bescherming die is opgebouwd, omdat veel mensen gevaccineerd zijn, eerder een besmetting hebben doorgemaakt of beide. Maar de verwachting is dat het virus toch blijft circuleren. Daarbij neemt de bescherming na verloop van tijd af. Daarom blijft het belangrijk om risicogroepen met behulp van een vaccinatie te beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona.

Wie krijgen de coronaprik?


De risicogroepen die in aanmerking komen voor een coronaprik in het najaar zijn mensen van 60 jaar en ouder, volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis) en volwassenen uit medische risicogroepen die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik. Ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen de mogelijkheid een coronaprik te halen. Voor zwangere vrouwen is de coronaprik het hele jaar beschikbaar. Zij krijgen de vaccinatie aangeboden in de 22e week van hun zwangerschap. Een coronaprik voor de algemene bevolking is niet nodig omdat onder de bevolking jonger dan 60 jaar sprake is van een hoge mate van bescherming. Dit komt door de combinatie van een doorgemaakte besmetting en/of vaccinatie en omdat de kans dat zij ernstig ziek worden relatief klein is. Wel is er, zoals de Gezondheidsraad ook adviseert, in individuele gevallen de mogelijkheid om een herhaalvaccinatie te krijgen voor personen buiten de gespecificeerde doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen met een kwetsbaar gezinslid.

Start najaarsronde en vaccins


De minister van VWS vraagt het RIVM en GGD GHOR Nederland om voorbereidingen te treffen om de vaccinatieronde dit najaar uit te kunnen voeren. Het streven is om bij daarbij gebruik te maken van een mRNA-vaccin dat is aangepast aan de huidig circulerende Omikron subvariant (XBB). Het EMA komt op korte termijn met een beoordeling van dit vaccin dat door BioNTech/Pfizer is ontwikkeld.

Afhankelijk van de leveringen van de vaccins en de benodigde voorbereidingstijd bij de GGD’en, wil het ministerie van VWS in oktober te starten met de eerste prikken. Mocht in de komende weken blijken dat de nieuwe vaccins niet op tijd beschikbaar zijn, dan wordt het OMT-Vaccinaties om aanvullend advies gevraagd over welk vaccin in te zetten.

Jaarlijks een coronaprik?


Omdat het onzeker is hoe het coronavirus zich ontwikkelt in de toekomst, adviseert de Gezondheidsraad jaarlijks na te gaan voor wie de vaccinatie nodig is. Over de eventuele inrichting van een jaarlijks vaccinatieprogramma neemt de minister van VWS later een besluit. 

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen