Plastisch chirurgen: aantal vuurwerkslachtoffers daalt licht

Nog steeds vaak kinderen slachtoffer van (illegaal) vuurwerk. Het aantal vuurwerkslachtoffers met ernstig handletsel lag tijdens de afgelopen oud-en-nieuwviering lager dan vorig jaar. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) op basis van een onderzoek naar het aantal slachtoffers en de ernst van...

Al 14 beschadigde ogen in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Tijdens afgelopen nacht zijn 14 vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. De helft van de letsels is dusdanig ernstig dat zij blijvend zijn. Voor de patiënten betekent dit verminderd zicht dan wel ogen die uiteindelijk volledig blind worden en wellicht zelfs verwijderd moeten worden. De...

Omgeving UMCG en Martini Ziekenhuis tijdens Oud & Nieuw vuurwerkvrije zone

De gemeente Groningen heeft vuurwerkvrije zones ingesteld om bepaalde groepen mensen en dieren te beschermen tegen het gevaar, de schade en de overlast van vuurwerk. De omgeving rondom het UMCG is tijdens oud & nieuw een vuurwerkvrije zone. In het gebied binnen de Oostersingel,...

Eerste Hulp bij vuurwerkongevallen

Veel Nederlanders (40%) weten niet hoe ze Eerste Hulp moeten verlenen bij vuurwerkongevallen. Dat is uit onderzoek van het Rode Kruis gebleken. Met name de handelingen bij oogletsel blijken onbekend: maar liefst 75% van de deelnemers heeft toegegeven geen idee te hebben wat te moeten doen. Het...

Achmea ondertekent vuurwerkmanifest

Verzekeraar Achmea steunt de brede maatschappelijke oproep van medici en andere partijen om een letsel- en schadevrij Oud en Nieuw te organiseren door vuurwerk alleen te laten afsteken door professionals. Volgens oogartsen Tjeerd de Faber en Jan Keunen, initiatiefnemers van het nationaal vuurwerkmanifest, zorgt...