Zorginnovatie

De zorg is in beweging.

Voorpaginanieuws

Zorginnovatie in vijf bedrijven (4)

Op 12.11 gaf ondergetekende een gastcollege over zorgvernieuwing bij de Nederlandse Zorgautoriteit (zie ook PH.Nieuwsbrief van 16.11 nr 323 op www.integratedcare.nl/nieuwsbrieven). Ik reikte een beleidsmodel aan: Zorginnovatie in vijf bedrijven. In vijf afleveringen van de PH.Nieuwsbrief bespreek ik dit model. Het is gebaseerd op het recente model van de Britse Medical Research Council. Dat staat […]

Lees Meer

Dynamieken in de IVF-praktijk

Het is alom bekend dat veel paren met vruchtbaarheidsproblemen het moeilijk vinden te stoppen met voortplantingsbehandelingen zoals IVF (In-Vitro Fertilisatie). Dit terwijl deze behandelingen vaak als belastend worden ervaren, de slagingspercentages ervan relatief laag zijn, er enige risico’s aan verbonden zijn en ze ethische bezwaren oproepen. Trudie Gerrits onderzocht hoe de dagelijkse praktijken in een […]

Lees Meer