Zorg & ICT

Meer mensen zoeken hulp online

Het aantal e-mails en chatters bij de stichting SOShulp is ten opzichte van 2003 met 44% gestegen. De organisatie kreeg vorig jaar 3694 vragen binnen. De meeste betroffen vragen over depressies, seksueel misbruik, relatie- en psychiatrische problemen, zo meldt de organisatie. Volgens SOShulp is Internet zo populair vanwege de anonimiteit. De organisatie zou graag uitbreiden […]

Lees Meer

Veel medicatiefouten ondanks computersysteem

Het gebruik van de computer is niet voldoende om fouten bij de toediening van medicatie te voorkomen. Dat schrijven wetenschappers in het blad Archives of Internal Medicine.De onderzoekers onderzochten het optreden van medicatiefouten onder een kleine duizend patienten die in 2000 waren opgenomen in het Veterans Affairs Medical Center in Salt Lake City. Dit ziekenhuis […]

Lees Meer