Bijna helft van werknemers last van stress

Bijna de helft van de gemiddelde Europese werknemers voelt zich lichamelijk en geestelijk beïnvloed door hun werk. Het percentage in Nederland ligt stukken lager. Dat blijkt uit onderzoek van StepStone onder 6206 deelnemers in acht Europese landen. Van alle ondervraagden, zegt 29 procent dat hun werk nadelig...

Verpleeghuizen HWW Zorg te Den Haag onveilig voor bewoners

Bevel IGZ aan verpleeghuizen HWW Zorg te Den Haag, medewerkers zijn zich weinig bewust van de risico’s De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateerde tijdens onaangekondigde bezoeken aan twee verpleeghuislocaties in Den Haag dat de omgeving van de bewoners van de ...

IGZ wil inzage in honderden patiëntdossiers zonder toestemming patiënt

KNMG en LHV hebben twijfels over de interpretatie door de IGZ van haar inzagerecht De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetst momenteel in hoeverre de overdracht(en) van gegevens door geriatrie/interne, chirurgie en neurologie bij ontslag uit het ziekenhuis naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of naar huis...

Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn structurele tekortkomingen in de zorgverlening en verbeteringen gaan niet snel genoeg. VerpleeghuisCentrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam biedt langdurige intensieve zorg en revalidatie aan ongeveer...

UMCG gebruikt geen heater-cooler unit

Bij hartoperaties in het UMCG wordt geen gebruik gemaakt van de heater-cooler units waar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een melding over kreeg en die mogelijk verantwoordelijk zijn voor besmettingen van patiënten. In plaats daarvan wordt in het UMCG al vele jaren bij...

Field Safety Notice: Stryker – Trident Impactor tips met vaste voering

Tijdens de validatie van de stoomsterilisatie werd geconstateerd dat de Trident Impactor tips met vaste voering niet voldoen aan het verplichte steriliteitswaarborgniveau (SAL) van 10-6. Opmerking: deze instrumenten worden in het ziekenhuis echter vóór de operatie gesteriliseerd en worden door #Stryker niet steriel geleverd. Fabrikant: Stryker Product:...