Zoekresultaten voor “dementie”

Dementiemonitor Mantelzorg 2022: Mantelzorger van naaste in zorginstelling steeds meer in de knel

De cijfers van het tweejaarlijkse onderzoek Dementiemonitor Mantelzorg 2022 laten zien dat de zorgbelasting van mantelzorgers van mensen met dementie de afgelopen jaren gelijk is gebleven. Nog altijd voelen veel mantelzorgers zich zwaar belast. Mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling hebben het zelfs moeilijker gekregen dan in 2020. Groepsactiviteiten, casemanagement en hulp bij het […]

Lees Meer

Mensen met dementie missen begrip en geduld in samenleving

In Dementiemonitor 2022 mensen met dementie voor het eerst zelf aan het woord. Onderzoeksinstituut Nivel en Alzheimer Nederland onderzoeken iedere twee jaar de ervaringen, behoeften en wensen van mantelzorgers: de Dementiemonitor Mantelzorg. Het perspectief van mensen met dementie zelf bleef tot nu toe vaak onderbelicht in onderzoek. Dit jaar hebben voor het eerst ook mensen […]

Lees Meer

55% van de jongeren weet weinig over dementie, de meeste jongeren willen er graag meer over leren

Alzheimer Nederland lanceert jongerenprogramma Samen dementievriendelijk Jongeren krijgen nu en in de toekomst te maken met mensen met dementie. In hun privéleven, maar ook bij hun (bij)baan of stage. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat zij weinig weten over dementie en ook niet goed weten hoe ze om moeten gaan met mensen met dementie, […]

Lees Meer

Tamara van Ark aan de slag als dementierapporteur

Er zijn momenteel 290.000 mensen dementie in Nederland, dit aantal verdubbelt de komende twintig jaar naar een half miljoen. Dementie heeft enorme impact op de persoon met dementie patiënt, familie en op de gehele samenleving. In diverse programma’s en strategieën staat dementie op de agenda, zowel in wetenschappelijk onderzoek naar dementie als dementiezorg en ondersteuning […]

Lees Meer

Ondanks miljarden extra zijn plannen voor ondersteunen mensen met dementie onduidelijk

In 2023 geeft het kabinet 6 miljard euro meer uit aan de zorg dan in 2022. In de Miljoenennota staan veel plannen gericht op ouderen en mensen met dementie. Verdeeldheid, stroperigheid en versnippering zijn echter grote risico’s. In de nota wordt dementie een volksziekte genoemd. Terecht, want het aantal mensen dat hiermee te maken krijgt […]

Lees Meer

Mensen met dementie moeten zo lang als mogelijk onderdeel kunnen zijn van de samenleving

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie naar verwachting sterk toe. In 2020 woonden er 249.000 40-plussers met dementie in Nederland. In 2050 wordt een stijging verwacht naar 447.000 mensen, meldt Vektis. We weten al langer dat het aantal mensen met dementie zal toenemen. Dat doet een beroep op de […]

Lees Meer

Alzheimer Nederland investeert drie miljoen in toegankelijke praktijkoplossingen bij dementie

Een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie     Mensen met dementie kunnen niet zonder hulp en ondersteuning. Toch vinden weinig bewezen producten en diensten hun weg naar de persoon met dementie en hun naasten. De behoeftes verschillen namelijk sterk voor ieder persoon en veranderen gedurende het ziekteverloop. Een nieuw opgericht consortium onderzoekt wat […]

Lees Meer