Infectieziekten

Fascinatie voor vaccinatie

Boeken - 08 juli 2009 - 14:54

Staat van de Infectieziekten in Nederland 2007

. Deze jaarlijkse uitgave van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in ons land in het voorgaande jaar. Naast een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen, heeft het CIb het thema ‘commerciële veehouderij en de infectieziektenrisico’s voor de volksgezondheid’ verder uitgewerkt. Aanleiding hiervoor waren de […]

Lees Meer