Infectieziekten

Academische instellingen bundelen onderzoek naar infectieziekten en antibioticaresistentie

Minister Schippers opent Netherlands Centre for One Health Antibioticaresistentie en infectieziekten als zika, vogelgriep en Q-koorts hebben een steeds grotere impact op mens, dier en omgeving, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Experts op het gebied van de gezondheid van mens en dier van de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Wageningen UR, Erasmus MC en […]

Lees Meer

Schippers naar gezondheidstop in Zuid-Korea

Minister Edith Schippers (VWS) brengt van 5 tot en met 11 september een bezoek aan Zuid-Korea en China. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel neemt zij deel aan een internationale top in het kader van de Global Health Security Agenda (GHSA). In het Chinese Dalian woont Schippers een regionale bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) […]

Lees Meer

Nieuwe hoogleraar mathematische modellering infectieziekten

Jacco Wallinga bekleedt per 1 september de leerstoel Mathematische modellering van infectieziekten bij de afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Wallinga gaat zich als bijzonder hoogleraar bezighouden met het schatten en het voorspellen van de effecten van gerichte bestrijdingsmaatregelen op de dynamiek van infectieziekten. Hij blijft daarnaast verbonden aan […]

Lees Meer

Lustrumlezing UMC Utrecht maandag 22 juni: De ‘framing’ van infectieziekten in de 19e en 20e eeuw

De hoge sterftecijfers in Europa in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw waren voor het grootste deel toe te schrijven aan endemisch en epidemisch voorkomende infectieziekten. De bestrijding van die ziekten stond hoog op de agenda van de medisch wetenschap die juist in de 19e eeuw fundamenteel van karakter veranderde en van […]

Lees Meer

Bestrijding infectieziekten en tuberculose door GGD’en op orde

De GGD’en hebben het bestrijden van infectieziekten en tuberculose (tbc) goed op orde. Ze komen snel in actie bij een melding. Wel kan het samenwerken met andere organisaties nog verbeterd worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Infectieziekten GGD’en voeren hun wettelijke taken op het gebied van infectieziekte- en tbc-bestrijding […]

Lees Meer