Schippers naar gezondheidstop in Zuid-Korea

wereldMinister Edith Schippers (VWS) brengt van 5 tot en met 11 september een bezoek aan Zuid-Korea en China. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel neemt zij deel aan een internationale top in het kader van de Global Health Security Agenda (GHSA). In het Chinese Dalian woont Schippers een regionale bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) bij.

President Obama heeft het initiatief genomen tot de Global Health Security Agenda met als doel op internationale schaal uitbraken van infectieziekten te bestrijden en te voorkomen. Een gecoördineerde internationale en structurele aanpak is vereist, omdat door intensief handel- en reisverkeer het risico op verspreiding van infectieziekten fors is toegenomen. Ook neemt de opkomst en verspreiding van nieuwe micro-organismen toe, evenals de weerstand van bacteriën tegen geneesmiddelen.

Een ander gevaar schuilt in bioterrorisme en bacteriële oorlogsvoering. Tegen al deze bedreigingen is een internationale ‘rapid response’ nodig. In september 2014 vond in het Witte Huis in Washington in aanwezigheid van Schippers de eerste GHSA-top plaats. Op het onderdeel van de bestrijding van de antibioticaresistentie heeft Nederland in de GHSA een leidende rol gekregen. Dit omdat Schippers al langer in haar internationale contacten – met onder andere China, India, Rusland en de WHO – voor een mondiale aanpak van deze problematiek ijvert. Schippers zal over dit onderwerp op de GHSA-top spreken en met diverse collega’s bilateraal overleggen.

In Dalian is Schippers vervolgens uitgenodigd voor deelname aan een regionale bijeenkomst van het World Economic Forum, bekend van de jaarlijkse bijeenkomst in januari in Davos. Centraal in deze bijeenkomst van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en overheden staat de vraag hoe technologische innovaties optimaal kunnen bijdragen aan economische groei. De kansen die innovaties de gezondheidszorg bieden, komen daarbij ook aan bod. Schippers zal speciaal aandacht vragen voor innovatieve ontwikkelingen op het terrein van geneesmiddelen, de daarmee gepaard gaande hoge kosten voor de gezondheidszorg en daardoor de noodzaak om transparant te zijn over de kostenopbouw. De samenleving die de kosten opbrengt, heeft daar recht op.

Beide onderwerpen waar Schippers zich in Seoel en Dalian mee bezighoudt, hangen samen met haar prioriteiten tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016. Naast de bestrijding van antibioticaresistentie, zal Schippers daarin ook de transparantie van geneesmiddelenprijzen en het samen met andere EU-landen inkopen van dure medicijnen hoog op de agenda zetten.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen