HollandBIO biedt Minister Schippers whitepaper aan over toekomstbestendig vaccinbeleid

Expertgroep Vaccins doet praktische en eenvoudige aanbevelingen voor een optimale preventie van infectieziekten door Vorige week debatteerden de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de minister van VWS over het Nederlandse preventiebeleid. Vaccins en vaccinatieprogramma’s zijn een uiterst effectief onderdeel van het preventiebeleid: dankzij vaccins zijn miljoenen mensen beschermd tegen ernstige infectieziekten.

Toch laat Nederland door onderbenutting van bestaande en nieuwe vaccins gezondheidswinst liggen. In aanloop naar het debat bood de HollandBIO expertgroep vaccins minister Schippers een whitepaper aan. In het whitepaper doet de expertgroep praktische en eenvoudig te realiseren aanbevelingen om te komen tot een toekomstbestendig vaccinbeleid, waarin Nederland optimaal profiteert van de preventieve kracht van vaccins.

Voorkomen is beter dan genezen, daar is iedereen het over eens. En voorkomen, dat is precies de essentie van preventie door vaccinatie. In de afgelopen decennia zijn miljoenen mensen beschermd tegen ernstige ziekten als difterie, tetanus en kinkhoest. Dankzij vaccinatieprogramma’s verdwijnen infectieziekten zoals pokken zelfs van het wereldtoneel. Bovendien voorkomen vaccins hoge kosten elders in de zorg. Doorbraken in de biotechnologie maken meer toepassingen van vaccinaties mogelijk. In tijden van vergrijzing en stijgende zorgkosten, bieden vaccins volop kansen voor onze gezondheidszorg.

Deze kansen worden helaas niet verzilverd. Door onderbenutting van vaccins  blijft gezondheidswinst liggen, zo concludeerde de Gezondheidsraad al in 2013. Sommige vaccins staan ondanks bewezen effectiviteit en veiligheid al 10 jaar al in de wacht. Sinds het verschijnen van dit rapport is de situatie, ondanks diverse toezeggingen van Minister Schippers nog vrijwel ongewijzigd.  Door vaccinatie kan veel leed voorkomen worden. Met name kwetsbare groepen zijn hierbij gebaat.

De expertgroep vaccins van HollandBIO levert graag een bijdrage om tot een toekomstbestendig vaccinbeleid te komen. Met input van vaccinatiedeskundigen hebben de vertegenwoordigers van de Nederlandse vaccin-industrie een whitepaper opgesteld. Het whitepaper beschrijft een aantal praktische maatregelen om snel en doeltreffend de impasse rondom de beoordeling en het gebruik van vaccins te doorbreken. De maatregelen leiden tot een structurele oplossing voor vaccins die al jaren in de wacht staan en voor toekomstige vaccins.

Het Ministerie van VWS neemt verantwoordelijkheid en treedt op als regisseur. In deze rol stuurt ze alle betrokken partijen aan. De eerste stap is een snelle start van de BeoordelingsKamer Vaccins (BKV). De BKV adviseert over de toegevoegde waarde van vaccins. Positief beoordeelde vaccins moeten vervolgens zo snel mogelijk toegankelijk zijn voor de doelgroep. Een goede toegankelijkheid vergt vaste tijdslijnen, gegarandeerde financiering, een optimale infrastructuur voor implementatie en uitvoering van de vaccinatie, en gerichte en tijdige communicatie richting professionals én het algemene publiek.

De expertgroep vaccins vertrouwt erop dat het whitepaper het startsein geeft voor een constructieve dialoog om spoedig tot een oplossing te komen. Alle neuzen wijzen reeds dezelfde kant op, het is nu tijd om gezamenlijk in actie te komen. Zodat Nederland nu én in de toekomst optimaal profiteert van de preventieve kracht van vaccins.

Over HollandBIO
HollandBIO is de belangenvereniging van Nederlandse biotechnologie bedrijven. De HollandBIO achterban is een afspiegeling van de biotech sector: van start-ups, het midden- en kleinbedrijf tot grote bedrijven, actief in gezondheid, voeding of biobased economy. HollandBIO draagt bij aan het succes van de sector door meer dan 125 bedrijven te verenigen en te ondersteunen door middel van belangenbehartiging, de organisatie van netwerkactiviteiten, diverse ledenservices en sector PR. Dankzij een sterk en hecht biotech cluster, kan Nederland op alle fronten profiteren van de waarde van biotech.

Bron: HollandBIO

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen