Verscherpt toezicht

Inspectie stelt Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) heeft met ingang van 30 maart 2018 Veilig Thuis Noord-Holland Noord (N-H N) onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van zes maanden. Veilig Thuis N-H N dient zo spoedig mogelijk concrete verbetermaatregelen door te voeren, waaronder het terugdringen van de wachtlijsten. Tijdens het verscherpt toezicht zal […]

Lees Meer

Ziekenhuis Gelderse Vallei onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de IGZ is de bestuurbaarheid van het ziekenhuis in het geding vanwege een bestuurscrisis. Goed bestuur is een voorwaarde voor goede zorg Sinds begin september 2016 heeft de inspectie berichten ontvangen van de raad van bestuur, […]

Lees Meer