Eed van Moslim artsen schept precedent voor Jihad

2
747

De afgelopen dagen heb ik mij verdiept in de vraag waarom? Hoe komen artsen tot een dergelijke daad. Als we de geschiedenis bekijken van artsen die bij terrorisme betrokken zijn/waren komen we tot een afschrikwekkende lijst. En het betreft men namen Moslim artsen waar we de echte beulen en kopstukken tegenkomen. Mengele meende nog een medisch nuttig doel te hebben. Iets wat je van terroristen niet kan zeggen. Net als de terreurdokters van de recente aanslagen zijn er meer artsen die geen levens redden naar levens nemen met “het geloof van de vrede” als hun gids. Dr. Ayman Al-Zawahiri–Al-Qaeda mastermind and onbetwiste nummer 2, Chirurg/Psychiater Dr. Mohammad Rabi Al-Zawahiri–vader van Ayman’s father en sympatisant van de Muslim Brotherhood, apotheker en professor aan de Ain Shams Medical School; Dr. “Abu Hafiza”–Al-Qaeda master planner brein en bevelhebber van de marokkaans die de logistiek van de 9/11 aanslagen verzorgden. Tevens rekruteerde hij strijders voor de strijd in Fallujah, Psychiater; Dr. Abdel Aziz Al-Rantisi–Voormalig HAMAS leider, kinderarts; Dr. Mahmoud Al-Zahar–mede oprichter HAMAS and HAMAS leider, chirurg en docent aan de Islamic University in Gaza; Dr. Fathi Abd Al-Aziz Shiqaqi–initiator van de Islamic Jihad en aktief bij Fatah, huisarts; Dr. George Habash–Oprichter en leider van Populaire Front voor bevrijding van Palestina (PFLP), kinderarts (wat extra opmerkelijk is van wege de raket die door hem werd afgevuurd op een schoolbus met kinderen in Avivim, Israel; Dr. Rafiq Sabir–spoedarts op de EHBO van Boca Raton veroordeeld wegens het trainen en behandelen van Al-Qaeda terroristen en hij zou medebedenker zijn van het plot voor 9/11. EN nu in Engeland, Schotland en Australië de meeste recente incidenten met Moslim artsen die zich bekeren tot terrorisme. De vraag natuurlijk, waarom het juist moslim artsen die komen tot terrorisme? Nou omdat moslim artsen kennelijk minder respect hebben voor mensen van andere geloofsovertuigingen dan het hunne. Ik weet dat dit kort door de bocht is maar het is niet alleen mijn conclusie het staat zelfs in de eed van Moslim artsen. The Islamic Medical Association of North America (“IMANA”) heeft een eed voor Muslim artsen en kan op deze website volledig gelezen worden. Deze eed wordt wereldwijd dus erkend. De eed stamt uit 1977 en is door de I.M.A. gemaakt. in 1977.” (IMA is waarschijnlijk the Islamic Medical Association.)Op zich ziet het er okay uit maar vooral de laatste twee zinnen zijn minder kies: “Hereby we take this oath in Thy name, the Creator of all the Heavens and the earth and follow Thy counsel as Thou has revealed to Prophet Mohammad (pbuh). “Whoever killeth a human being, not in liew [!!!] of another human being nor because of mischief on earth, it is as if he hath killed all mankind. And if he saveth a human life, he hath saved the life of all mankind.” (Qur’an V/35) Dit deel komt uit de Joodse Torah, maar die twee zinnen staan een Jihad dus toe! Een Jihad is niet in strijd is met het beroep als arts en je kan dus gerust mee mag doen met terrorissche aanslagen waarbij mensen het leven laten als het maar een Jihad is. En door deze laatste zinnen is de eed die moslim artsen afleggen anders dan die van andere artsen. De zin “not in liew of another human being nor because of mischief on earth,” suggereert en valideert het doden van mensen. Nu gaan er natuurlijk mensen dood die behandeld worden maar deze zin is onmiskenbaar anders. “killeth a human being,” vermoorden is okay als het maar “in liew of another human being” of “because of mischief on earth.” wat je kan vertalen als corruptie. De vraag is dus wie zijn die corruptors en mischief-makers? Insiders hebben daar wel een antwoord op: Het antwoord komt van van Ayatollah Ahmad Jannati: “Corruptors en mischief-makers, dat zijn niet moslims. Want niet moslims zijn geen mensen, het zijn beesten die de aarde bewonen en corruptie op aarde brengen”. Dat zei hij zeer recent om de martelaren van de Revolutionaire Garde te herdenken van de oorlog tegen Irak van 1980 tot 1988. Niet moslims zijn dus als beesten die grazen en hun eigen rommel opeten en corruptie veroorzaken. En dit is een uitspraak die niet alleen door hem is gedaan. Diverse andere bekende Islamitische leiders hebben soortgelijke uitspraken gedaan en die waren meestal bedoeld voor joden en christenen. En op andere fronten wijkt de moslim eed voor artsen af van anderen. De eed die Moslim artsen afleggen bevat dus religieuze passages. En net als met alle heilige teksten, op vele manieren uit te leggen of te interpreteren. De terroristische artsen die dood en verderf zaaien kunnen hun medische eed gebruiken om hun daad te rechtvaardigen. We zijn nog steeds verstrikt in het beeld dat de terrorist een man of vrouw is die arm is en handeld uit wanhoop. Dat is een misverstand. Het is vooral de intelligente middenklasse moslim die komt tot dit soort daden. Welvaart en geluk speelt voor islamitische terroristen geen rol.Het gaat om het ultieme doel van de Islam; Wereld heerschappij…..en Jihad is de weg naar dat doel. En mensen die opgeleid zijn om andere beter te maken zijn geen preventie tegen het voeren van Jihad. Met de recente aanslagen in het Verenigd Koninkrijk lijkt een medische graad juist een handig hulpmiddel. Zo kwam Dr.Abdullah ook hier. Hij had een beperkte registratie van de General Medical Council (GMC) van 5 Augustus 5 2006 tot en met 11 Augustus 2007. Een beperkte registratie krijgen medische afgestudeerden, basis artsen en geeft hen de gelegenheid om een jaar in Groot Brittanië te werken. Je mag gedurende die periode niet van baan veranderen en je krijgt een supervisor. Zo werkte dat ook voor Dr Abdullah. Abdullah woonde in Neuk Crescent, Houston, even buiten Glasgow. Kwam hier als arts, met open armen ontvangen door de NHS. Omdat ze een groot tekort aan artsen hebben. Feitelijk kwam hij hier alleen om in het verdorven westen te komen tot Jihad die tot wereldheerschappij van de islam moet leiden.

2 REACTIES

  1. Laat ik nou niet verbaast zijn dat het juist de hoog opgeleide zijn die de stichters zijn van het geweld in de wereld.Deze artsen hebben nu juist de mogelijkheden om mensen te manupileren,zet er dan nog het geloof naast,en je hebt niet meer te maken met mensen,maar met de ergste soort van psychopaten.Men spreekt alsmaar over de eed die de artsen afleggen,de eed van Hippocrates is al eeuwen oud,en moet nodig worden aangepast,het is een eed die niet meer past in deze tijd van geweld.En dan bedoel ik geweld in de brede zin van het woord.

  2. Moslim artsen hebben hun eigen eed. De Eed van hippocrates eerbiedigt tenminste ieder geloof, ras, geaardheid of huiskleur.

Comments are closed.