Gezondheid Management Systeem vindt ook zijn plek in Nederland

rihealth.JPGGezondheid Management Systeem
In een vroeg stadium worden gezondheidsrisico’s in kaart gebracht, zodat werknemer en bedrijf vroegtijdig maatregelen kunnen nemen, om klachten, inproductiviteit en verzuim te voorkomen. Hierdoor wordt een optimale preventie gerealiseerd.

De hoofdlijnen van het web-based gezondheid management systeem bestaan uit het regelmatig verzamelen en managen van informatie. Deze informatie heeft betrekking op de werkbelasting op het gebied van ergonomie, houding & beweging, psychosociale aspecten en leefstijl. Vroegtijdig managen hiervan geeft met dit systeem grote kostenverlaging.

Online advies en training
Het systeem adviseert en traint de werknemer met een educatieprogramma direct op gezond gedrag. Doordat het systeem regelmatig het gezonde gedrag analyseert en stimuleert, zal de attentie bij de werknemer hoog zijn en wordt terugval voorkomen.
Met deze werkwijze zijn de kosten van circa 2 miljoen werknemers voor improductiviteit, verzuim en reïntegratie met 50% verlaagd. Aangesloten bedrijven met meer dan 500 werknemers, zoals VISA, General Electric, HP en Chevron, hebben deze kostenverlaging met dit systeem ervaren.

Basis voor Gezond Beleid
Dit systeem geeft real-time inzicht in trends binnen een organisatie van globaal tot individueel niveau. Hierop wordt gezond beleid gemaakt.
Kortom optimaal gezond presteren wordt bewaakt, gemanaged en geoptimaliseerd door een innovatief web-based Gezondheid Management Systeem.

RIHealth
RIHealth, gevestigd in Zoetermeer, is distributeur voor de Benelux van het Gezondheid Management Systeem. Het systeem is ontwikkeld door Remedy Interactive. RIHealth heeft het systeem doorontwikkeld naar de Nederlandse en Europese markt, wetgevingen en richtlijnen.
Meer informatie kunt u vinden op; www.rihealth.nl

Recente artikelen