ION service voor overbelaste huisarts

0
229

Om de administratieve lasten van huisartsen te verminderen heeft Zaak op Orde een service ontwikkeld die hen het vullen van de ION database uit handen neemt: de ION (Inschrijving op Naam) service. In de ION database wordt door de Nederlandse huisartsen vastgelegd welke patienten bij hen ingeschreven staan.
Vanaf 1 januari 2009 zijn alle zorgverzekeraars verplicht om, voordat zij aan een huisarts de inschrijftarieven uitbetalen, in de ION database te controleren of de relatie tussen huisarts en patient is vastgelegd. Om dit mogelijk te maken is afgesproken dat de huisartsen voor 1 november 2008 alle bij de praktijk ingeschreven patienten in de ION database te registreren.
Deze registratie is bedoeld om:

  • Inzicht te geven in het werkelijke patientenbestand per huisarts(praktijk)
  • Het dossierhouderschap vast te leggen
  • Het declareren van inschrijftarieven te vereenvoudigen
  • Betwistingen bij declaraties te verminderen

Zaak Op Orde verzorgt deze registratie volledig geautomatiseerd. Hierdoor:

  • Worden de Burger Service Nummers gevuld in de vorm van een in het HIS in te lezen bestand
  • Krijgt de huisarts(praktijk) terugkoppeling over de integriteit van het patientenbestand
  • Wordt elke patient met correcte gegevens geregistreerd in de ION database
  • Krijgt de huisarts(praktijk) een rapportage met betrekking tot eventueel niet geregistreerde

patienten
Met de methode van Zaak Op Orde is het registreren van de Burger Service Nummers en het vullen van de ION database een eenvoudige snelle handeling, die in binnen een half uur gerealiseerd is.
Zaak op Orde is het initiatief van een aantal ervaren enthousiaste ondernemers die hun kennis en krachten op het gebied van complexe administratieve problemen en de bijbehorende elektronische (declaratie‐)systemen hebben gebundeld. Het initiatief is ontstaan uit onvrede over het niet nakomen van de door de overheid en de zorgverzekeraars gedane beloften met betrekking tot administratieve lastenverlichting in de zorg. Zaak Op Orde realiseert die administratieve lastenverlichting wel. De ION service is hiertoe een bijdrage.
Meer informatie over onze ION service vindt u op www.zaak‐op‐orde.nl