Radboudpenning en grote VWS-subsidie voor Bas Bloem en Jan Kremer

1
281

Neuroloog prof.dr. Bas Bloem en gynaecoloog prof.dr. Jan Kremer hebben donderdagmiddag de Radboudpenning 2009 ontvangen uit handen van drs. Emile Lohman, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud. Bloem en Kremer krijgen de penning voor hun grote individuele verdiensten voor het UMC St Radboud en voor het feit dat zij vanuit twee geheel verschillende disciplines vruchtbaar en innovatief samenwerken.


Digipoli en ParkinsonNet
Kremer was in 2003 de grondlegger van de digitale ivf-poli voor paren met vruchtbaarheidsproblemen. Dit voor Nederland unieke initiatief is zeer succesvol gebleken; patienten stellen de mogelijkheden van de digitale poli buitengewoon op prijs en maken er intensief gebruik van. Dit voorjaar opent het UMC St Radboud dan ook nog enkele van deze digipoli´s.


Bloem legde in Nijmegen de basis voor het ParkinsonNet voor mensen met de ziekte van Parkinson. ParkinsonNet bestaat uit een serie regionale netwerken van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het behandelen van Parkinson. Het is in enkele jaren uitgegroeid tot een organisatie die een groot deel van Nederland bestrijkt en waarbij tot nu toe 41 regionale netwerken zijn aangesloten.


Experiment
Vorig jaar sloegen Kremer en Bloem de handen ineen om de sterke kanten van de digitale ivf-poli en van het ParkinsonNet te combineren tot een nieuw concept: MijnZorgNet. Afgelopen week maakte het ministerie van VWS bekend, dat de minister een subsidie van bijna 4,2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor het uitwerken van dit zorgconcept. Ook het UMC St Radboud zelf steekt geld in het experiment. Met de zorgverzekeraars worden nog gesprekken gevoerd over aanvullende financiering.

In MijnZorgNet draait het niet om zorgverleners en zorgechelons, maar om de actieve patient en zijn/haar complete zorgtraject. Het ParkinsonNet heeft aangetoond, dat het mogelijk is de zorg doelmatiger te organiseren, met de enthousiaste medewerking van zorgverleners in eerste, tweede en derde lijn. En met de digitale ivf-poli is de haalbaarheid van actieve patientenparticipatie overtuigend bewezen.

MijnZorgNet gaat in Oost-Nederland eerst twee integrale zorgnetwerken uitbouwen en onderhouden: MijnFertiliteitNet rondom paren met vruchtbaarheidsproblematiek en MijnParkinsonNet, een uitbreiding van ParkinsonNet. De laatste fase van het plan behelst het inrichten van nog drie zorgnetwerken binnen en buiten de regio, op basis van de ervaringen die opgedaan zijn met de bouw van de eerste twee. Het project loopt tot eind 2011.

Bron: UMCN

1 REACTIE

Comments are closed.