Psychotisch gedrag escaleert , maar… tout va très bien, madame la Marquise

fernand-haesbrouckEMEA (European Medicine Agency) panikeert niet, al zijn sinds meer dan 50 jaar nog geen lange-termijn studies verricht, en zullen die er nooit komen, omdat het product veilig gewaand wordt, maar toch stelt Europa op 22 januari 2009 dat …

the use of methylphenidate could cause or worsen some psychiatric disorders such as depression, suicidal thoughts, hostility, psychosis and mania. All patients should be carefully screened for these disorders before treatment and monitored regularly for psychiatric symptoms during treatment;

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/referral/methylphenidate/2231509en.pdf

EMEA weet duidelijk niet dat in Belgie tussen de jaren 2003 tot en met 2007 het aantal opnamen in de psychiatrie, door een behandeling ermee VERZEVENVOUDIGD is.

Dat de Belgische politieke Overheid de cijfers over het medisch en niet-medisch gebruik sinds 2004 zelfs voor het parlement al tot 3 keer toe WEIGERDE bekend te maken.Dat de plotse sterfgevallen ermee nog steeds aan ‘onverklaarbare aangeboren hartziekten’ te wijten zijn, terwijl een wereldcongres van cardiologen in 2003 in de conclusies stelde dat op dat moment, een van de voornaamste oorzaken van fatale pulmonaire hypertensies (het plotse doodvallen), bij het gebruik van methylphenidaat moest gezocht worden.
Omdat methylphenidaat ABSOLUUT VEILIG moest blijven, raakte deze wetenschap nooit in de officiele medische literatuur.
Ook niet tot bij EMEA.

EMEA weigert ook het werkingsmechanisme voor de medische wetenschap bekend te maken, en dit terwijl zelfs CBG (het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), al op 7 juli 2005 in een officieel document beschreef dat lage doseringen methylphenydaat, als een psychoticum, de symptomen van ADHD doen verergeren.
Hetgeen voor een explosie van de ‘aandoening’ heeft gezorgd, want bij twijfel over een diagnose, ‘probeerde’ men eens om gewoon maar te drogeren, waardoor de symptomen van een normaal gedrag en dus ADHD zich duidelijker manifesteerden.

EMEA en de farmaceutische industrie besteden veel promotiegelden om te verhinderen dat het publiek en het medisch establishment zouden op de hoogte worden gesteld, dat men ADHD behandelt, door sterke psychotica in hoge doseringen toe te dienen om de patienten dwangmatig psychotisch te maken.
Immers de literatuur beschrijft dit eufemistisch als een robotachtig gedrag.

Merkwaardig dat medici, die zichzelf steeds als slim wensen te profileren, door gebruik te maken van een medisch jargon, de medische term ‘dwangmatig psychotisch’ in dat geval vervangen door het zeer profane ‘robotachtig gedrag’.

Omwille van het pedagogisch comfort worden hoge doseringen sterke psychotica toegediend om

the use of methylphenidate could cause or worsen some psychiatric disorders such as depression, suicidal thoughts, hostility, psychosis and mania.

Vandaar dat …

The European Medicines Agency (EMEA) has concluded that methylphenidate-containing medicines remain suitable for the treatment of children aged six years or older and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

Hetzelfde EMEA drong in 2004 bij alle lidstaten erop aan, dat men het medisch corps dringend zou waarschuwen om geen SSRI’s (antidepressiva met een amfetaminewerking) te gebruiken bij kinderen en adolescenten onder de 25 jaar.

Maar in januari 2007, en onder druk van de lobby van het bedrijf van Prozac en Strattera, verspreidde EMEA in Europa de mededeling dat voortaan de amfetaminewerking van Prozac (en bij uitbreiding dus ook die van de vermomde Prozac, Strattera) veilig door kinderen en adolescenten, zelfs in zeer hoge doseringen mogen gebruikt worden.

Omdat EMEA ook het werkingsmechanisme van die psychotica onbekend wil houden, vermeldde men er niet bij, dat doseringen moesten toegediend worden om dwangmatig psychotisch te maken.

Vandaar dat WHO (World Health Organisation) de verborgen gehouden rol toebedeeld kreeg om te stellen dat :

ddd voor Prozac = 20 mg/70kg lichaamsgewicht,ddd voor Strattera = 80 mg/70kg lichaamsgewicht.

ddd staat voor daily day dose.
Noteer dat het bedrijf van Prozac en Strattera voor de wereld angstvallig geheim wil houden, dat de actieve werkzame metaboliet voor deze beiden producten IDENTIEK dezelfde is, maar op gewichtsbasis bij Strattera zelfs nog 18% groter is.
(Zie ook de heisa in Nederland omtrent het blijven verborgen houden van de Stratterageheimen).

De lagere doses bij Prozac en bij gebruik voor depressies dienen om alleen maar een amfetaminedoping toe te passen.

Renners gebruiken momenteel massaal Prozac en Strattera als ‘legale’ amfetaminedoping, omdat artsen bij WADA (World AntidopingAgency) nog steeds geloven in de sprookjes dat SSRI’s en ADHD-medicatie onbekende onevenwichten zouden corrigeren, wat natuurlijk goed is voor de mensen.
Vandaar het legaal houden van het drogeren van sportlui, studenten, depressieven, ADHD-patienten.

Het geniale bestaat erin, om alleen maar de kleine groep artsen over de het werkingsmechanisme dom te houden, waardoor meteen ook de ganse maatschappij blijvend en vakkundig onwetend zou moeten blijven.

Met de veel hogere doseringen van het psychoticum, wordt een ADHD-indicatie therapeutisch behandeld door versneld dwangmatig psychotisch te maken.

EMEA en de farmaceutische industrie kronkelen zich nu in de grootste bochten om de maatschappij te bedriegen en intussen is men doelbewust bezig een nieuwe generatie te behandelen met gevaarlijke zenuwvergiften.

Als apotheker ben ik natuurlijk alleen maar geplaatst om deze feiten aan te klagen.

Het is bovendien niet aan mij besteed om zoiets ook nog formidabel immoreel te vinden.

Dit is een taak van anderen, maar die anderen … die zijn er niet, omdat ze liever de onnozel gehouden artsen en hun sprookjes daarover geloven.

Recente artikelen