Diagis diabeteszorg bereikt Hindoestaanse diabetes patiënt

Array

diabetes_0Sinds ongeveer twee jaar biedt zorgverzekeraar Agis een integraal zorgpakket voor diabetespatienten aan. Onder de noemer ‘Diagis’ wordt alle benodigde diabeteszorg, met uitzondering van medicatie en hulpmiddelen, integraal verstrekt. Bijzonder is ook dat de zorg voor de patient onder regie staat van de huisarts. Verrassend resultaat: deze aanpak levert – volgens informatie van de verzekeraar zelf – een grote toestroom van Hindoestaanse patienten op.

Diabetes is een ongeneeslijke stofwisselingsziekte, waarbij het lichaam onvoldoende energie uit glucose (suikers) kan halen. De ziekte veroorzaakt verzuring in weefsels en organen, en betekent op de lange termijn een verhoogd risico op hartziekten. Diabetes komt relatief veel voor onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen. Onder Hindoestaanse Surinamers is de prevalentie het hoogst.

Succes bij Hindoestaanse diabetici
Diagis is het diabetesprogramma van Agis Zorgverzekeringen voor mensen met Diabetes
Mellitus type 2. Dankzij de groepsgerichte en intensieve aanpak zou het Diagis-programma binnen twee jaar hebben geresulteerd in een verrassend goed bereik van de Hindoestaanse gemeenschap: een toename van methodische zorg bij Hindoestaanse diabetici van 20 procent naar maar liefst 75-80 procent, zo is te lezen in het boekje ‘Nieuwe Nederlanders, Nieuwe zorg’ van ACB Kenniscentrum.

Diagis-programma
Medische zorg, verpleegkundige zorg, voetcontrole, oogcontrole, dietetiek, consultaties bij de specialist en lifestyle-adviezen behoren allemaal tot het pakket van Diagis. De patient wordt elke drie maanden gericht onderzocht en eens per jaar uitgebreid gecontroleerd. Daarnaast krijgt de patient voorlichting, informatie, advies en begeleiding voor een gezonde levensstijl om de diabetes onder controle te houden. Alle zorg wordt door de huisarts in de eerste lijn gecoördineerd, inclusief de eventuele specialistische consultatie in het ziekenhuis. “Door de unieke samenwerking van alle zorgverleners worden mogelijke complicaties eerder opgespoord en kan erger worden voorkomen,” zo beschrijft Agis de succesformule.

Zorggroepen
Per groep van mimimaal 700 patienten contracteert Agis ̩̩n partij, een zogenoemde Zorggroep. Deze Zorggroepen kunnen verschillende achtergronden hebben, zo kan het om co̦peraties, gezondheidscentra, thuiszorgorganisaties, samenwerkingsverbanden of ziekenhuizen gaan. De kwaliteit van de geleverde zorg wordt door Agis gemonitord middels terugkoppeling door de huisartsen. Deelnemende huisartsen stellen namelijk Рop groepsniveau Рanonieme patientengegevens ter beschikking voor de Diagis-database. Dit resulteert in rapportages die inzicht geven in de geleverde zorgkwaliteit.

Bron: ACB Kenniscentrum, Agis Zorgverzekeraar & Mikado

One thought on "Diagis diabeteszorg bereikt Hindoestaanse diabetes patiënt"

  1. Diagis diabeteszorg bereikt Hindoestaanse diabetes patiënt | Dieet

    […] Bron: medicalfacts […]

Comments are closed.

Recente artikelen