Als je eenmaal met eHealth start, kan je niet meer stoppen

0
552

Op donderdag 23 maart was het de12e keer dat het Symposium plaats van het Nationaal Platform eHealth in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) werd georganiseerd. De sprekers van de bijeenkomst waren ondernemers en ondernemende zorginstellingen die hun licht wierpen op ondernemerschap in eHealth. Bezoekers werden, zoals van ouds ontvangen door Prof. Dr. Hans M. Becker, Voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Humanitas en Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening ontvangen. Er was veel animo voor dit symposium.

Dr. Leonard Witkamp, www.ksyos.org vertelde over zijn TeleMedisch Centrum, wat hij vooral met hard werken heeft opgebouwd. KSYOS is een kleine snelgroeiende organisatie, die voortvarend, veilig en maatschappelijk verantwoord TeleMedicine diensten in dermatologie, cardiologie en copd hebben geïntroduceerd. Zij werken met meer dan 3000 huisartsen, ruim 500 specialisten zoals; dermatologen, oogartsen, cardiologen, longartsen en paramedici. Gedurende zijn jaren als praktiserend dermatoloog besefte Leonard de noodzaak tot meer efficientie in de gezondheidszorg. KSYOS levert TeleMedicine diensten zoals TeleCardiologie, TeleDermatologie, TelePulmonologie, TeleOogheelkunde en TeleWond Monitoring. KSYOS onderzoekt samen met de gebruikers de mate waarin deze diensten het primaire zorgproces efficienter maken.

Volgens Witkamp is eHealth niet meer een uitzondering maar de standaard geworden in de gezondheidszorg. Wel zijn er overheidstimulerende maatregelen nodig. Witkamp is daarom blij met de digitale Agenda van Neelie Kroes. Kroes heeft aangegeven dat  eHealth een positie gaat innemen in haar Digitale Agenda. Het essentieel is dat de burger/patient zelf een actieve rol in eHealth gaat krijgen.Leonard is adviseerde dat er met klassieke marketing- en salesverhalen  moet worden gewerkt aan een sterke lobby richting de zorgverzekeraars en gebruikers. “Zorgverzekeraars moeten telemedicine gaan vergoeden. Daarnaast is moet het algemene publiek beter geïnformeerd worden over eHealth”. Het maken van een reclame spotje en voorlichtingsmateriaal door postbus 51 zou een mooie nieuwe stap kunnen zijn voor de overheid. “De overheid heeft een rol in de ontwikkeling van eHealth en moet voorwaarden scheppen om eHealth te stimuleren”, aldus de telemedicine-pionier Witkamp.

Daarna was het de beurt aan Mevr. Drs. Nicol Nijland en Mevr. Dr. Lisette van Gemert-Pijnen, Universiteit Twente, www.ehealthgw.nl. Nicol heeft een kookboek ontwikkeld voor zorgprofessionals die willen starten met eHealth. Het is een checklist voor eHealth innovatie. Het is de bedoeling dat  je een checklist in 5 stappen alle ingredienten hebt om verantwoord en succesvol een eHealth-project te starten .  Veel projecten stranden nu nog in de pilotfase. Met het kookboek voor eHealth hoopt Lisette meer handen en voeten te kunnen geven aan projecten zodat ze ook na de pilotfase voldoende rendabel zijn om definitief te gebruiken.

In het kookboek zitten 5 voorbeelden met een abstract en analyse. Hieruit is duidelijk wat de behoefte dat leidde tot het opstarten van een eHealthproject en welke voorwaarden er waren. Het zijn projecten waar allerlei aspecten in aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld: domotica en  ecoaching. Nicol werkt samen met andere collega-onderzoekers aan een Ehealth wiki die binnenkort gelanceerd gaat worden. Suggesties en vragen ontvangt Nicol graag per mail: n.nijland @utwente.nl.

Het Stappenplan businessmodelling is als leidraad binnenkort beschikbaar en is bedoeld als borging goed gebruik voor implementatie van eHealth. Saskia Kelders en Saskia Timmer hebben zitting  in de commissie onderzoek en onderwijs eHealth. Zij gaan een eHealth-wiki gaan maken. De commissie is een creatieve denktank in het kader van zorgverbetering. Ook Wouter Tuil (mijnzorgnet), Laurens (TNO) , Danielle Cent, Marijke van Hees (Innovatie van Zorg door ICT in Twente), Robert Verheij ( NIVEL) en Lisette van Gemert (UTwente) hebben zitting in deze commissie. Doel van de commissie onderzoek en onderwijs eHealth schakelen en verbinden maar vooral ook eHealth awareness binnen curriculae vergroten. Voor vragen en extra informatie over de commissie kunt u contact opnemen met Mw. Kelders s.m.kelders@utwente.nl

Hierna volgde het Het zorgperspectief van Dick Berkelder, manager Marketing, Communicatie en Relatiebeheer Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, www.maasstadziekenhuis.nl.  Het ziekenhuis heeft de ambitie uit te groeien tot een toonaangevend ziekenhuis, met professionele kwaliteit en klantgerichtheid als de twee belangrijkste pijlers. Maasstad Ziekenhuis bouwt voor zijn huidige locaties Clara en Zuider een gloednieuw ziekenhuis bij station Rotterdam Lombardijen. De opening is in maart 2011. Het Maasstad Ziekenhuis werkt niet papierloos  maar is ook filmloos. Alles is gedigitaliseerd. Het ziekenhuis wil de relatie met haar klanten opbouwen met mond op mond-reclame. Facebook, Hyves en Twitter zijn volgens Berkelder prima middelen om de communicatie met patienten te verbeteren.

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg adviseert o.a. de mogelijkheden van zogeheten social media (Hyves, MSN, Facebook) te benutten. Dick Berkelder  vertelde hoe het ziekenhuis op dat gebied al aan de weg timmert. Het Maasstad Ziekenhuis is aanwezig op Facebook, Hyves en Twitter, met een omgeving waar patienten, maar ook artsen en verpleegkundigen elkaar virtueel kunnen ontmoeten. En het ziekenhuis heeft 3 FTE vrijgemaakt om aanwezig te zijn op het internet en in social  media.

Het Maasstad Ziekenhuis houdt  graag de vinger aan de pols bij de ‘achterban’. Niet alleen in de spreekkamer en op de verpleegafdeling, maar vooral ook thuis achter de computer kunnen patienten het ziekenhuis aan onbetaalbare tips en adviezen helpen.

Verder is gebleken dat patienten het prettig vinden om zelf de regie te voeren over de weg die zij afleggen in de zorg. Daarom biedt het Maasstad Ziekenhuis hen de mogelijkheid om zelf online afspraken te maken op de poli’s. En kunnen patienten bij speciale zuilen in de receptie van de poliklinieken elektronisch een patientenpasje aanmaken, waarmee ze zichzelf vervolgens in het ziekenhuis inchecken.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft bovendien een website ontworpen waarop patienten, en ook verwijzers, gegevens kunnen vinden over actuele wachttijden, over behandelingen en onderzoeken en over speciale poliklinieken, zoals de menstruatiepoli en de poeppoli. En het ziekenhuis heeft onder andere www.amandelknippen.nl ontwikkelen als totaalpakket voor haar ouders met kinderen om zich voor te bereiden op een ingreep van hun kind. Daarnaast heeft het ziekenhuis een eigen kanaal in YouTube. Het Maasstad Ziekenhuis is via Zorgdomein  550 huisartsen en heeft daarnaast nog een eigen extranet voor de huisarts. Berkelder vertelde dat eHealth een goed antwoord is op de bezuinigingen. Met deze nieuwe technologie  bespaar niet geld maar je realiseert ook meer omzet per patient  en je kosten dalen. Dick besloot met een mooie uitspraak: “het leuke van starten met eHealth is dat je dan niet meer kan stoppen”.

Het symposium werd afgesloten door Marion de Wit-Engelbert, www.centraal-zorgportaal.nl. Centraal-zorgportaal is een samenwerkingsverband van professionele hulpverleners, met als uitgangspunt de zichtbaarheid en inzetbaarheid van aanvullende zorgverlening te verhogen, zodat doorverwijzing vanuit de reguliere zorg bevorderd wordt. Het centraal Zorgprotaal kan gezien worden als digitale adreslijst van vrijgevestigde zorgverleners.

Marion introduceerde vervolgens Saskia Relker van de site I wish there was. Zij is reeds verbonden aan het Centraal Zorgportaal met haar site ‘I wish there was’ Een site voor “Zoeken, vinden en verbinden”

“Iwishtherewas.com is een website waar consumenten terecht kunnen met al hun praktische wensen en problemen. De wensen op de website zijn door gebruikers zelf gepost dus spontaan verkregen  Iets waarvan je zou willen dat het er was, maar wat volgens jou nog niet bestaat kan je posten op de website. Bijvoorbeeld iemand die op zoek is naar een fiets die geschikt is voor iemand met een handicap. De site is ook bedoeld om bedrijven, productontwikkelaars en uitvinders te inspireren. Zij kunnen de site gebruiken voor productontwikkeling en oplossingen bedenken. Jouw wens kan op die manier bijdragen aan een nieuw product.

Hoe werkt Iwishtherewas?. Je moet je eerst aanmelden als member bij Iwishtherewas.com. Dan kun je je wens toevoegen onder ‘Make a wish’. Je kiest een category, vult je wens in en beschrijft zo duidelijk mogelijk wat je praktische probleem is. Je hoeft zelf geen oplossing te bedenken. Zodra je wens geplaatst is kan iedereen wereldwijd reageren op jouw wens en oplossingen aandragen. Je krijgt automatisch een berichtje als iemand heeft gereageerd op jouw wens. Ook kun je zoeken naar de wensen van andere consumenten en zelf een reactie plaatsten of stemmen op een wens. Iwishtherewas.com is een initiatief Saskia Relker. Voor zorgvragen is www.iwishtherewas.com/zorg ingericht.

De middag werd afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van de heer John Knieriem, Directeur Intermax Rotterdam www.intermax.nl. Het was een middag met mooie van e-health initiatieven. Gezond ondernemerschap blijkt een belangrijke sleutel.

Fotoimpressie