Advies Provinciale Raad Volksgezondheid Limburg

0
162

vDe Raad van Bestuur van Maastricht UMC+ heeft het rapport van Twijnstra Gudde en het advies van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg ontvangen.

Als eerste reactie constateert de Raad van Bestuur dat de bevindingen in het rapport en het door de Provinciale Raad voor de Volksgezonheid Limburg uitgebrachte advies goed aansluiten bij de eigen visie en voorstellen ten aanzien van samenwerking in de regio. Het Maastricht UMC+ ziet de uitkomsten van dit rapport dan ook als extra stimulans om tot intensivering van de samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio te komen.

De Raad van Bestuur zal het rapport en advies de komende tijd nader bestuderen. Ten principale is de Raad van Bestuur de overtuiging toegedaan dat verdere samenwerking zowel in het voordeel van de patientenzorg in de regio is, als in het belang van het behoud van werkgelegenheid en de ontwikkeling van innovatieve zorgconcepten. Maastricht UMC+ zal de discussie en gedachtewisseling in de Statenvergadering van 11 juni met belangstelling volgen en meent dat het aan de zorgaanbieders zelf is om de nadere samenwerking vorm te geven. Partijen hebben hierin inmiddels voortvarend het initiatief genomen en een eerste afspraak tussen de bestuurders ingepland.