Kijk ook naar financiële bedrempeling van huisartenposten

Vorige week stond op deze site het bericht dat Juliusonderzoeker dr. Leontien Sturms een literatuurstudie start naar preventie van spoedzorg. De ervaren huisarts Rob Schonk uit het dorp Velden nabij Venlo en voorzitter van de Stichting de Vrije Huisarts (zie www.devrijehuisarts.org) spreekt de hoop uit dat Sturms ook de financiele bedrempeling van de huisartsenposten onderzoekt.

Hij mailt: Onderzoek naar preventie van spoedzorg doe je om de druk op het systeem te reduceren.

Mijn indruk is dat de consumptie in de spoedzorg met name een vlucht heeft genomen vanaf het moment dat patienten gedefinieerd zijn als zorgconsument in een markt waar de klant koning is en de overweging van de patient leidend voor de beslissing of een vraag om spoedzorg gehonoreerd dient te worden. De anonimiteit van de Huisartsenpost net als voorheen de Spoedeisende Hulpafdeling dat al had, heeft ook bijgedragen. Je kent die dokter toch niet, dus wat maakt het uit, zo lijken vele patienten buiten kantoortijd te denken.

Dat was vroeger in de oude HAGRO-waarneming wel anders. Zou een zij-arm van de studie van Sturms kunnen zijn: preventie van gebruik van spoedzorg door financiele bedrempeling. Dit is in onze regio al eens geopperd door zorgverzekeraar VGZ en Het Huis voor de Zorg, de Limburgse patientenkoepel, die best wilden experimenteren met een bedrempeling van de Huisartsenpost. Grappig, want het was niet het idee van de huisartsen.

Tot slot mag de rol van werkgevers niet onderbelicht blijven. Toenemend wordt niet geaccepteerd dat werknemers onder werktijd de dokter bezoeken. Ook daar was de moraal vroeger anders. De Huisartsenpost is de avondsupermarkt voor de 7×24-uurs consument, althans, steeds meer landgenoten gedragen zich zo. De huidige radioreclames van Zorg voor de Zaak haken hier ook op in. Zeer onwenselijke versnippering van het integrale huisartsgeneeskundige zorgaanbod, dat naar ik vrees zal leiden tot overdiagnostiek en versneld insluiten in de tweedelijn, waar dat veelal niet nodig zou zijn geweest.

Gelukkig gaan de meeste Nederlanders overigens wél zorgvuldig om met het beroep dat zij op de spoedvoorzieningen doen. Dat laatste mag ook wel eens gezegd. Het zal wel, als zo vaak, een kleine groep zijn die relatief groot aandeel heeft in de toenemende zorgconsumptie. Vast staat dat ik om mij heen veel huisartsen hoor die enerzijds vinden dat zij belangrijk werk doen in de dienst . Werk dat zij rekenen tot hun specifieke kennisdomein en taak. Anderzijds hebben zij toenemende kritiek tegen de laagdrempelige toegang die wordt geboden waardoor zij oneigenlijk werk op spoedtijden moeten doen. De patient die écht de aandacht verdient komt zo ook in de knel, druk als het soms is.

Julius onderzoeker Sturms is thans met vakantie. Ik vraag om een reactie op Schonk’s mail. Op 17 september vindt het tiende congres over geïntegreerde spoedzorg plaats. Op het onderwerp  financiele bedrempeling gaan Julius onderzoeker dr. Leontien Sturms en ondergetekende in tijdens de workshop Preventie van spoedzorg. Wilt u naar deze workshop en naar dit congres? Wilt u in één dag op de hoogte komen van alle recente binnen- en buitenlandse ontwikkelingen in de ambulancezorg, de acute obstetrie, de huisartsenposten, de spoedeisende hulpafdelingen en de crisisdiensten GGz? Klik dan hier, lees de uitgebreide brochure en meld u aan. En als u  dat niet genoeg vindt, neem dan deel aan de masterclass Geïntegreerde Spoedzorg die op 31 augustus start. Er zijn nog zes van de zestien plaatsen beschikbaar. Vele aspecten en goede voorbeelden komen aan de orde. Klik hier, lees de brochure, meld u aan en doe veel nieuwe kennis(sen) op.

Guus Schrijvers