Vooral patiënten tegen EPD

Vooral mensen die veel gebruik maken van medische zorg maken bezwaar tegen het landelijk elektronisch patientendossier (EPD).

Dat blijkt uit een onderzoek onder 1558 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Van de respondenten die hun eigen gezondheid als matig of slecht beoordelen, maakt 16,8 procent officieel bezwaar tegen het EPD. Van de mensen met een goede gezondheid was dit 10,7 procent en van de mensen met een uitstekende gezondheid 6,7 procent.

Het Nivel vindt dit een zorgwekkende bevinding, omdat juist voor mensen die veel zorg gebruiken het landelijk EPD een toegevoegde waarde zou moeten hebben.

Verder bracht het onderzoek geen opvallende groepen bezwaarmakers aan het licht. Ook mensen die in de gezondheidszorg werken, maken niet meer bezwaar tegen het landelijk EPD dan anderen.
Bijna driekwart van de respondenten heeft overigens geen enkel bezwaar tegen het EPD. Eenzelfde percentage staat positief tegenover het EPD en denkt dat het de kwaliteit van de medische zorg kan verbeteren. Ruim de helft van de respondenten heeft echter weinig vertrouwen in de veiligheid van het landelijk EPD.

Bron: Medisch Contact/Simone Paauw

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

2 thoughts on "Vooral patiënten tegen EPD"

 1. Wat mij bij dit soort onderzoeken met name intrigeert is het feit dat de resultaten zo weinig zeggen. Wat zijn de redenen van mensen om het EPD niet te vertrouwen, welke kennis over het EPD en de opzet/het gebruik ervan hebben de respondenten?
  Hoewel ik het niet statistisch kan onderbouwen, krijg ik de indruk op basis van reacties in mijn omgeving, dat mensen geen idee hebben wat het EPD inhoudt of voor hen kan beteken en alleen maar NEE schreeuwen omdat de Telegraaf heeft geroepen dat het onveilig is en al hun medische gegevens voor de hele wereld voor het oprapen liggen. De gebrekkige voorlichting vanuit de overheid is hetgeen mij het meest zorg baart.

 2. Siegfried van Hoek

  @ BrurusNL, et quo vadis fis brutus?

  Maar even serieus… ik ben voorstander van EPD, ware het niet dat het bar en boos gesteld is met de rechten van de patient.
  En daarmee ben ik in de fase KEIHARD tegenstander! Toelichting:

  Er is een medische wetgeving welke naar willekeur gerespecteerd wordt. In het geval van letselschade worden patienten gepsychiatreerd aangaande hun medisc he klachten, dossiers blijken dan veelal onvolledig te kunnen zijn op cruciale punten om tot een oordeel te kunnen komen en ook fraude met beeld en rapportagemateriaal blijkt een voorkomend gegeven. DAN ZIT JE ALS PATIENT BESLIST NIET TE WACHTEN OP EEN EPD ALS KAFKA-MACHINE!!!, die dit soort kwalijke zaken enkel maar versterkt.

  Ik heb keiharde bewijslast, en ik ben ervaringsdeskundige geworden, en ben als zodanig ook uitgenodigde geweest bij Nivel bijvoorbeeld. Ik heb mijn zaak ten dienste gesteld van de gemeenschap voor eerzaam arts en integer patient, helaas bleek m.i. de overheid de hardst verzakende partij in kwestie.

  Letselzaken moeten af van geldelijk belang, de aandacht moet verlegd worden naar zorginnovatie en veiligheid en kwalijke zaken zoals grove veromachtzaming en misbruik moeten gestreng aangepakt gaan worden. In ieders belang, de overheid moet transparant haar veramtwoordelijkheid op zich nemen in letselzaken en dit grondwettelijk verboden zelfs niet meer uitbesteden zonder transparant toezicht en inspraak van de burgerij en esxterne deskundigen uitbesteden, immers zij is verantwoordelijk voor het beschermen van de burger (zorgconsument), discriminatie tegengaan (het achterstellen van hen in medisch recht) en zorg dragen voor een deugdelijke gezondheidszorg (eerlijke afhandeling letselzaken voor alle partijen). Privatisering werkt hier averechts…

  Geef de eerzaam arts het respect wat hem/haar toekomt, nu moeten zij ook ageren onder de onrechtmatige zwijgplicht.

  Ik heb van de week vanwege alle stress en verzaken overheid een mycardinfarctbehandeling gehad. Ik heb gezien hoe artsen en zorginnovatie in samenwerking een fantastische zorg leveren.
  Ik hou zeker oog daarvoor, maar zolang medische misdaad in principe is getolereert op last van Hirsch ballin (KNMG nota veilig melden) is mijn advies hard tegen EPD; alle informatie is door mij te onderbouwen met onderzoeksrapporten en al.
  Ik heb mijn huiswerk gedaan, ook in mijn eigen zaak.

  Bovendien in de regio Amsterdam hebben wij al een digitaal apothersregister, dat is in principe al voldoende voor een zorgafstemming. Met kennis van zaken is aan mediactie-historie al heel veel af te leiden namelijk, zonder dat de rechten van de patient in het gedrang komen.

  Wat mij vooral zorgen baart is de gebrekkige betrouwbaarheid van de overheid in kwesties. Naar vernemen was minsiter Borst de meest desastreuze manager in de zorg, waar ook artsen hun beklag over dededn in de zorgrechtenvormgeveing…

Comments are closed.

Recente artikelen