Concentratie Kinderoncologie: oke, maar….

Drie andere lezers dan Els Borst reageerden ook op het bericht over de concentratie van kinderoncologische zorg in één centrum. Zorginkoper en sociaal geneeskundige Nicolette Huiskes die bij zorgverzekeraar CZ werkt, wijst erop dat het bestralen van tumoren bij kinderen ingrijpend gaat veranderen. De bestraling gaat plaatsvinden met behulp van protonen.

Voor deze peperdure maar kindvriendelijke innovatie zijn de ziekenhuizen in Maastricht en Groningen aangewezen. Wellicht dat ook het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft de nieuwe deeltjesversnellers mag aanschaffen. Als het AvL hét kinderoncologisch centrum van Nederland wordt, moeten de kinderen toch weer naar Groningen, Maastricht of Delft voor hun bestraling.  Tot zover de reactie van Huiskes.

Joyce Verhoef is betrokken bij het welzijn van gezinnen met een kind met kanker. Zij merkt op: “In de discussie mis ik een belangrijk aspect: de maatschappelijke kosten voor de betreffende gezinnen. Door opname van een kind ver van huis wordt het gezin behoorlijk ontwricht, de ouders kunnen niet altijd zo vaak op bezoek gaan als zij graag zouden willen, want de kosten zijn hoog en de reistijden lang. Er zijn vaak meer kinderen voor wie opvang (en begeleiding) moet worden geregeld. Ook deze kinderen hebben hun ouders extra nodig nu hun broertje/zusje zo ziek is. De ouders worden verscheurd tussen deze fronten en dan hebben we het nog niet over hun eigen verdriet en het willen ondersteunen van hun ernstig zieke kind.

Concentratie is ook afwentelen van kosten op deze kwetsbare gezinnen. Dit geldt mutatis mutandis voor alle concentraties, maar in het geval het kinderen betreft is concentratie extra zuur. Dit feit mag ook wel eens onder ogen worden gezien”. Tenslotte wijst een (anoniem blijvende) insider erop, dat de particuliere geldschieters aarzelen indien het AvL wordt gekozen als plek voor concentratie van de kinderoncologie. Zij willen toch wel graag nauwe samenwerking met een Universitair Medisch Centrum. Tot zover deze reacties.

Ik wijs op het Julius congres Zorgpaden in ziekenhuizen dat op 28 januari 2011 plaatsvindt. Dan komen andere de voor- en nadelen van focus factories  aan de orde. Dat zijn ziekenhuizen die in een land een  groot deel van specifieke zorg aanbieden. Zo kent Kopenhagen een diabetes ziekenhuis, Finland een heup kliniek voor de helft van de bevolking en Canada een liesbreuk ziekenhuis dat grote delen van Canada en USA bedient. Ook een centrum voor kinderoncologie hoort bij het type focus factory. Ze hebben alle voor- en nadelen van kosten en kwaliteit van zorg. Noteer alvast de datum van 28 januari. Dan komt het nieuwe Zorgpadenboek uit bij uitgeverij Toeris.

Guus Schrijvers