Zorggroep Meditta stapt naar de rechter

0
597

Zorggroep Meditta organiseert in de regio’s Midden Limburg en Westelijke Mijnstreek integrale ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening.  Op dit moment ontvangen honderden verzekerden van Achmea in de regio Midden Limburg en Westelijke Mijnstreek die de chronische aandoening copd hebben of een risico hebben op hart- en vaataandoeningen wel deze ketenzorg, maar ontvangt Meditta hiervoor van zorgverzekeraar Achmea geen volledige financiele vergoeding.  Achmea wil deze integrale ketenzorg niet bij Meditta contracteren. Reden hiervoor is dat Achmea het niet eens is met de door oud-Minister Klink per 1 januari  2010 ingevoerde bekostiging van integrale ketenzorg.
‘Het is de patient die vanwege dit steekspel tussen zorgverzekeraar en Minister de dupe zal worden. Als een zorgverzekeraar de zorg niet inkoopt, krijgt de patient immers geen toegang tot de zorg of moet de patient de zorg gedeeltelijk zelf gaan betalen. Dit is wrang, temeer omdat andere verzekerden in de regio wel van het zorgaanbod van Meditta gebruik kunnen maken. Meditta is het niet eens met zorgverzekeraar Achmea en heeft de kwestie voorgelegd aan de rechter. De zitting zal woensdag 20 oktober aanstaande plaats vinden in Utrecht,’ Zo verklaart Olga Haveman, lid van de Raad van Bestuur van Meditta.

Meditta BV is de organisatie van huisartsen in Midden Limburg en in Westelijke Mijnstreek. Bij de Zorggroep van Meditta kan de zorgverzekeraar zorg inkopen die dan in de praktijk van de huisarts of van de andere hulpverleners in een zorgketen, zoals bijvoorbeeld een dietist, een fysiotherapeut of een specialist, wordt aangeboden. De zorgverzekeraar hoeft niet meer met iedere hulpverlener apart afspraken te maken, maar doet dat nu met Meditta, die verantwoordelijk is voor het nakomen van de gemaakte afspraken.