Neerleggen van advies van de Advisory Body door Merck leidt tot nieuwe situatie

0
225

Nu het uitgebrachte advies van de Advisory Body (bestaande uit vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, de vakbonden en de Raad van Commissarissen van Organon Biosciences Nederland) door Merck naast zich neer is gelegd, is er weer een nieuwe stituatie ontstaan. De Advisory Body  wilde dat Merck terugkwam op de beslissing om niet verder te gaan met Partij X en ging naar de rechter. De rechter in Amsterdam stelde de Advisory Body  in het gelijk en Merck werd verplicht het voorgenomen besluit en de financiele stukken aan de AB voor te leggen Advisory Body voor te leggen. De stukken van voorgelegd aan specialisten van de Rabobank en Prof. Schenk en deze hebben, volgens wel ingelichte bronnen, geconcludeerd dat de calculaties en het advies van Advisory Body juist waren. Doordat Merck niet terugkomt op het besluit om Organon in Oss te verkopen, heeft Merck een kans laten liggen waarbij zij voor de medewerkers een betere situatie konden creeren met behoud van productie en R&D. In bod van Partij X was er behoud en continuering  van productiecapaciteit en R&D bij het voormalige Organon in Oss.

De bal ligt nu dus weer bij Merck en daarna bij de OR. De Advisory Body heeft bewezen dat er betere opties was voor behoud van werkgelegenheid, R&D en productie. Het is aan Merck om ervoor te zorgen dat er een gelijkwaardig plan komt waarbij net  zoveel banen behouden blijven in Oss als in het bod van Partij X. In het bod van Partij X  zaten verder goede afspraken die, weliswaar in afgeslankte vorm, zorgden voor een  goede continuïteit van productie en R&D. Belangrijk voor Oss! En misschien nog wel belangrijker er kan meer en efficienter in Oss worden geproduceerd door de efficiencyslagen die al door Merck zijn gemaakt. Hiermee zullen de negatieve effecten voor toeleveranciers minder zijn groot zijn dan in de initiele plannen. Meer productie betekent meer transport van grondstoffen, meer bedrukte doosjes enzovoorts en dus meer leverancies voor toeleveranciers.

Merck beschouwt het adviestraject nu als afgesloten en heeft MSD-Organon voorgesteld om het werk aan de verdere ontwikkeling van Plan B weer op te pakken. Daarbij wordt volgens het bedrijf rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties van de AB met betrekking tot een alternatief plan wat dus minimaal gelijkwaardig dient te zijn aan de plannen van partij X. Het detailontwerp voor Plan B  is volgens MSD/Organon binnen enkele dagen voltooid. Daarna wordt de adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad ingediend.