14 november: NAD-congres ‘Naar verankering van actie’

0
284

Het in 2009 gestarte Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) is halverwege zijn looptijd. Na ruim 2 jaar hard werken door zorgprofessionals, patienten en overige betrokkenen uit het diabetesveld wordt de balans opgemaakt en vooruit gekeken. Dit gebeurt op maandag 14 november tijdens NAD-congres ‘Naar verankering van actie’ in het World Forum te Den Haag. Zorgprofessionals, beleidsmakers, verzekeraars en anderen die betrokken zijn bij diabeteszorg en -preventie worden, mede namens het ministerie van VWS, van harte uitgenodigd het congres bij te wonen. Deelname is gratis, inschrijven kan via www.elitazoer.nl

Interactief programma

Op basis van het NAD-motto ‘Denk en Doe mee!’ is het dagprogramma zo vormgegeven dat deelnemers zich niet alleen kunnen laten inspireren en informeren, maar ook direct kunnen participeren in de sessies en presentaties. De ervaren dagvoorzitter Inge Diepman houdt nauwlettend in het oog dat ook de mening van de deelnemers gehoord wordt!
Er zijn drie programmalijnen die op het congres uitgebreid aan de orde komen:
– Tussenstand: resultaten NAD tot nu toe
– Toepassing resultaten in de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals en patienten
– Verankering van de NAD-resultaten en verbreding richting andere chronische ziekten.Inschrijven voor het NAD-congres en een keuze opgeven voor een deelsessie kan op www.elitazoer.nl

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur Ontvangst World Forum
9.30 uur Opening door dagvoorzitter Inge Diepman en prof. dr. Reinout van Schilfgaarde, voorzitter Stuurgroep NAD
9.40 uur ‘Diabetes in perspectief’: drs. ing. Arnold Moerkamp, directeur curatieve zorg VWS
10.05 uur ‘Toekomst chronische ziekten’: dr. Caroline Baan, senior onderzoeker RIVM
10.25 uur ‘NAD: Tussenstand en vooruitblik’: dr. Inge de Weerdt, directeur NDF en voorzitter van de NAD-themacommissies
11.05 uur Pauze
11.30 uur Deelsessies Ronde 1:
• ‘Verbinding preventie – curatie’ onder leiding van prof. dr. Nanne de Vries, hoogleraar Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
• ‘Aanvullingen op NDF Zorgstandaard’ onder leiding van drs. Marga van Weelden, voorzitter programmacommissie NAD, voormalig voorzitter KNMP
• ‘Patient centraal’ onder leiding van drs. Mike Leers, voormalig CEO CZ, diabetespatient
• ‘Financiering van zorg conform NDF Zorgstandaard’ onder leiding van prof. dr. Erik Schut, hoogleraar Economie van de Gezondheidszorg
• ‘Samenwerking en ICT in de keten’ onder leiding van prof. dr. Guy Rutten, hoogleraar Diabetologie
12.20 uur Deelsessies Ronde 2: Gelijk aan ronde 1
13.00 uur Lunch
14.00 uur Prijsuitreiking Fotowedstrijd Diabetes 24/7 in het kader van Wereld Diabetes Dag
14.20 uur Reflectie op het ochtenddeel van het congres door Inge Diepman en prof. dr. Reinout van Schilfgaarde
14.30 uur ‘Diagnose 2025: scenario’s voor de toekomst van de diabeteszorg’: drs. Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg van de Rabobank. Deze presentatie is een opmaat naar Nationale Diabetes Dag 2012
15.05 uur ‘Verbreding: alliantie Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), Platform Vitale Vaten (PVV) en de Nederlandse Diabetes Federatie’: prof. dr. ir. Jaap Seidell, voorzitter Partnership Overgewicht Nederland, prof. dr. Cor Spreeuwenberg, voorzitter Platform Vitale Vaten en prof. dr. Steven Lamberts, voorzitter NDF
15.30 uur ‘Visie op diabeteszorg’
16.00 uur Afsluiting met aansluitend gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje

NDFDe Nederlandse Diabetes Federatie is de koepel van samenwerkende diabetesorganisaties en verenigt mensen met diabetes, onderzoekers en zorgverleners. Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD, 2009 -2013) is een samenhangende bundeling van alle acties en initiatieven die in een periode van vier jaar in Nederland ondernomen worden om de groei van diabetes in te perken. De acties zijn gericht op preventie van (complicaties van) diabetes en goede zorg voor mensen met diabetes. Het NAD is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie, in opdracht van het ministerie van VWS. Het overall doel van het actieprogramma is een brede toepassing van een actuele en complete NDF Zorgstandaard.Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sandra van Hunnik, 033-4480845 of s.vanhunnik@diabetesfederatie.nl
www.actieprogrammadiabetes.nl
www.diabetesfederatie.nl