Een derde wereldbevolking heeft geen toilet

Het is vandaag Wereld Toilet Dag. Een dag om stil te staan bij het feit dat één op de drie mensen in de wereld niet beschikt over een toilet en bijbehorende sanitaire basisvoorzieningen. Mede daardoor sterven dagelijks 4.000 kinderen. Opvallend genoeg zijn mensen in Europa en Amerika zich weinig bewust van de omvang van dit probleem. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Tork, aanbieder van professionele hygiene oplossingen, onder ruim 8.000 respondenten uit diverse Westerse landen. De doelstelling  van Wereld Toilet Dag is om problemen die wereldwijd worden veroorzaakt door slechte sanitaire voorzieningen onder de aandacht te brengen.

Enorme gezondheidsrisico’s
Op dit moment beschikt naar schatting ongeveer één derde van de populatie op de wereld, ongeveer 2.5 miljard mensen, niet over een toilet met goede hygienevoorzieningen. Meer dan één miljard mensen hebben helemaal geen toilet en doen hun behoefte in de buitenlucht. Het ontbreken van adequate sanitaire voorzieningen verhoogt het risico op en de verspreiding van ziekten zoals cholera, diarree en worminfecties. Als gevolg hiervan overlijden jaarlijks 1,6 miljoen mensen. Hiermee geldt het gebrek aan sanitaire voorzieningen zoals latrines en handwasmogelijkheden wereldwijd als één van de voornaamste doodsoorzaken. De problemen zijn het grootst in  Zuid-Azie en Zuidelijk Afrika.

Onwetendheid over omvang van het probleem
In het onderzoek van Tork zijn respondenten uit acht Westerse landen (inclusief Nederland) gevraagd om diverse problemen, zoals voedsel- en watertekort, HIV/AIDS en gebrek aan sanitaire voorzieningen op volgorde van de ernst te rangschikken. In zes van de acht landen werd het gebrek aan sanitaire voorzieningen als het minst erg beoordeeld en in de twee overige landen kwam het probleem op de op één na laatste plaats. Kortom, er heerst een grote onwetendheid over het gebrek aan sanitaire voorzieningen, de omvang van het probleem en de gevolgen van slechte sanitatie. Volgens Wereld Toilet Organization (WTO) is er tegenwoordig veel aandacht voor watervoorzieningen maar te weinig voor sanitaire voorzieningen.

Schoon toilet is mensenrecht, geen luxe
Terwijl mensen in de wereld dagelijks niet beschikken over schoon water en toiletten, hebben de bewoners van Westerse landen gemiddeld meer dan 1,5 toiletten in huis. Sterker nog, we hebben dagelijks toegang tot twee tot drie verschillende toiletten en kunnen onze handen altijd wassen met schoon water. In de VS beschikt één op de vijf huishoudens zelfs drie of meer toiletten. “Dat zo weinig mensen zich bewust zijn van het probleem, komt mogelijk doordat we in de westerse wereld altijd vrij beschikken over deze voorzieningen en dit als vanzelfsprekend beschouwen. Wij hopen dat Wereld Toilet Dag hier het bewustzijn vergroot dat mensen uit andere delen van de wereld helemaal geen toilet hebben”, zegt Renée Remijnse, Marketing Manager bij Tork.

Onderzoeksfeiten
In het onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Cint/Snabba Svar in opdracht van Tork, zijn 8.205 respondenten uit acht verschillende landen (Zweden, Duitsland, Groot-Brittannie, Frankrijk, Polen, Rusland, Nederland en de Verenigde Staten) gevraagd naar hun perceptie van toiletvoorzieningen en bijbehorende hygiene in de wereld. Het onderzoek is uitgevoerd in september en oktober 2012. Onderzoeksresultaten zijn op aanvraag beschikbaar.

Over Wereld Toilet Dag
Wereld Toilet Dag is voor het eerst georganiseerd in 2001door de World Toilet Organization. Samen met bedrijven, organisaties en overheidsinstanties wordt de campagne elk jaar georganiseerd met als doel om samen aandacht te vragen voor de gevolgen van besmet water en slechte sanitaire voorzieningen in de wereld.

Links:

•             World Toilet Organization: http://worldtoilet.org/wto/

•             WHO / UNICEF Joint Monitoring Program (JMP) voor Watervoorzieningen en Sanitair: http://www.wssinfo.org/