VZVZ krijgt uitstel in rechtszaak tegen LSP

informatie-uitwisseling-200x163Persbericht van VPHuisartsen
Op 8 mei heeft de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie [VZVZ] als gedaagde partij, uitstel verleend in de rechtszaak die door VPHuisartsen is aangespannen en waarin van VZVZ geeist wordt de landelijke uitrol van het LSP stop te zetten.

VZVZ heeft steeds aangegeven dat de juridische onderbouwing voor de uitrol van het LSP in orde was en gebaseerd op toestemming van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Het verzoek om uitstel wijst erop dat VZVZ meer tijd nodig heeft voor haar verweer tegen de ingebrachte bezwaren en argumenten van de dagende partij, VPHuisartsen.

Die argumenten gaan over de bescherming van de privacy van patienten en het beroepsgeheim van artsen. Deze fundamentele rechten en plichten dienen volgens de huisartsen beter beschermd te worden dan met het LSP gerealiseerd wordt. Het gaat volgens VPHuisartsen om een grootschalig, kostbaar opgezet en kwetsbaar systeem waarvan nooit is aangetoond dat het de gezondheidszorg beter en/of veiliger maakt en dat daarom ongewenst is. “Kennelijk beseft de Nederlandse burger dit ook, gezien het slechts mondjesmaat toenemende aantal burgers dat akkoord gaat met uitwisseling van zijn medische gegevens via het LSP. In april jl. 448.522 Nederlanders, minder dan 2.7% van de bevolking”, aldus VPHuisartsen.

VZVZ heeft een ambitie aangegeven dat in 2013 50% van alle burgers zich voor aansluiting op het LSP heeft aangemeld.

De verwachting is dat de Rechtbank op zijn vroegst in september a.s. uitspraak zal doen in de zaak rond de eis tot stopzetting van het LSP.
Bron: Nieuwsbank.nl