Levering beleidsinformatie aan gemeenten formeel bekrachtigd

CBSOp 10 februari 2014 is bekend gemaakt dat het CBS vanaf 1 januari 2015 de verzameling en publicatie van de beleidsinformatie voor gemeenten en het Rijk gaat uitvoeren. Het betreft hier beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Vandaag hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en de VNG een overeenkomst met het CBS gesloten, waarmee de eerdere afspraak formeel is bekrachtigd.

Beleidsinformatie voor alle 403 gemeenten
In het kader van de Jeugdwet is het belangrijk dat gemeenten en het Rijk vanaf 1 januari 2015 beschikken over kwalitatief goede beleidsinformatie, over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen leveren vanaf deze datum periodiek een landelijk vastgestelde set gegevens aan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verwerkt de gegevens tot statistieken en rapportages en publiceert deze  via StatLine en via de Jeugdmonitor. Alle gemeenten en het Rijk ontvangen zo op dezelfde manier dezelfde soort informatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering per gemeente.

Meten is weten
Gemeenten krijgen via StatLine niet alleen beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun eigen gemeente. Omdat de informatie openbaar gepubliceerd wordt krijgen zij ook informatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in alle andere gemeenten in Nederland. Daarnaast kunnen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) deze informatie gebruiken voor het nationale jeugdbeleid. De beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering komt ook beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl beschikbaar voor iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Privacy jongeren niet in het geding
De privacywetgeving en de Jeugdwet stellen strenge eisen aan welke gegevens gemeenten en de Rijksoverheid wel en niet mogen ontvangen. De privacy van jongeren is bij de beleidsinformatie voor het jeugddomein niet in het geding. De gegevens die het CBS van de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen ontvangt, blijven bij het CBS. De informatie die het CBS publiceert zijn niet te herleiden tot individuele jongeren of instellingen.

Meer informatie
www.voordejeugd.nl/beleidsinformatie
http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/
www.waarstaatjegemeente.nl
Factsheet beleidsinformatie
Q&A’s beleidsinformatie

Bron: Rijksoverheid

 

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen