Rutte: hard aan de slag met Wmo

wmo1Minister-president Rutte heeft na afloop van de ministerraad gezegd dat het kabinet nu hard aan de slag gaat om de Wet maatschappelijke ondersteuning samen met de gemeenten goed uit te voeren.

In de laatste ministerraad voor het zomerreces heeft het kabinet kort gesproken over de stemming in de Eerste Kamer over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ‘Met de aanname van deze wet staat weer een belangrijke hervorming stevig op de rails’, aldus Rutte.

Er is in de ministerraad ook gesproken over de hervorming van de studiefinanciering. De gemaakte afspraken daarover zijn nu in een wetsvoorstel gegoten. Studenten gaan iets meer bijdragen aan de kosten van hun opleiding, maar krijgen in ruil daarvoor beter onderwijs. Volgens Rutte is het ‘een belangrijke hervorming, en ook op dit terrein is er voor het kabinet nog veel werk te verzetten’.
Bron: Nieuwsbank.nl