DVN verzoekt NZa om ingrijpen in diabeteshulpmiddelenmarkt

0
456

Diabetesvereniging Nederland heeft aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uiteengezet welke problemen wij zien op de markt van diabeteshulpmiddelen. De NZa heeft daarom gevraagd na ons verzoek om in te grijpen in deze markt.

Ons verzoek aan de NZa richt zich op twee onderwerpen: de betrouwbaarheid en de kwaliteit van bloedglucosemeters, en de informatieverstrekking door leveranciers en apothekers.

tuchtrechtBetrouwbaarheid & kwaliteit
Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht, namelijk om de zorg te verlenen waaraan de verzekerde behoefte heeft en de kosten van deze zorg te vergoeden. Wij zien dat deze zorgplicht soms in het geding is. Bijvoorbeeld wanneer een zorgverzekeraar bepaalde bloedglucosemeters uitsluit van vergoeding, dan kan dat in de individuele situatie van een patiënt tot een voor deze patiënt inadequate meter leiden.

Ook moeten we helaas constateren dat er zorgverzekeraars zijn die niet voorkomen dat leveranciers inferieure bloedglucosemeters leveren, ondanks andere afspraken met de zorgverzekeraar. Ook hier ligt in onze ogen een verantwoordelijkheid voor de zorgverzekeraar op grond van diens zorgplicht.

Daarom dringen we bij de NZa aan op nader onderzoek naar de rechtmatigheid van de handelswijze van zorgverzekeraars als hiervoor genoemd en waar nodig passende maatregelen te treffen.

Informatieverstrekking
Tweede punt van zorg is de informatieverstrekking door leveranciers en apothekers. Wij krijgen veel meldingen van mensen met diabetes aan wie de apotheek of leverancier adviseert om vanwege kwaliteitsredenen over te stappen op een bepaalde bloedglucosemeter. Maar zij kunnen niet controleren of de aangeraden bloedglucosemeter beter is dan de huidige. En soms blijkt het advies voor de omruil zelfs onterecht: de Telegraaf berichtte daar vandaag nog over. Duidelijke en waarheidsgetrouwe informatie is dan ook van groot belang. Zorgverzekeraars, apothekers en leveranciers moeten een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van transparante kwaliteitsinformatie.

Diabetesvereniging Nederland ziet dan ook graag dat de NZa regels stelt met betrekking tot de informatievoorziening over de eigenschappen en de kwaliteit van de aangeboden bloedglucosemeters.

Bron: Diabetesvereniging Nederland (DVN)

Vorig artikelGehele hersenenbestralingstherapie (WBRT) vs radiosurgery (SRS)
Volgend artikelOnline 3D-puzzel van handbotten
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.