Burgermelding houtstook overlast duivels dillema!

Omwonenden kunnen veel last hebben van de houtkachels en tuinvuren van de buren, zeker in dichtbebouwde gebieden. Bij overlast is een goed gesprek altijd het beste startpunt. Verantwoord hout stoken beperkt de gezondheidsrisico’s en de milieubelasting. Toch zijn vele houtstokers en klager niet goed op de hoogte van wat verantwoord stoken is. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals longpatiënten of mensen met astma, kunnen veel te lijden hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. En juist ook deze groep mensen heeft baat bij het goed luchten van de woning.

Voor chronisch zieken ligt dat vaak niet zo eenvoudig. En goed sociaal netwerk dat te hulp kan schieten is ook voor de COPD-patient van levensbelang. Hulp uit het sociale netwerk blijkt ook lang niet altijd vanzelfsprekend. Steeds meer mensen met een chronische ziekte hebben de afgelopen jaren hulp gekregen van hun buren. Met de hervormingen in de langdurige zorg zijn chronisch zieken ook meer en meer afhankelijk geworden van hulp uit de buurt. Wat als je last hebt van rookoverlast van je helpende buren. Dan is het moeilijk om juist die buur aan te spreken op de overlast van zoiets triviaals als een houtkachel.

Daarom is het niet eenvoudig om als chronisch zieke een gesprek aan te gaan over dat onderwerp. Men loopt het risico een mantelzorger te verliezen. Janine Budding, van MedicalFacts pleit daarom voor een laagdrempelig en onafhankelijk meldpunt rookoverlast door open haard of houtkachel. Een goed gesprek en simpele maatregelen om het stoken te verbeteren kan (structurele) overlast afnemen maar in veel gevallen niet zonder burenruzie haalbaar.

Buurtgenoten moeten de mogelijkheid krijgen rook- en stankoverlast van houtkachels en open haarden te melden bij een onafhankelijke stichting die op hun beurt een gemeenteambtenaar op de hoogte stelt. Waarna een onafhankelijke meting kan worden uitgevoerd om de overlast vast te leggen en eventueel maatregelen te kunnen nemen.Bij overlast van de open haard of houtkachel van uw buren moeten mensen nu contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente waarin ze wonen. De gemeente kan optreden tegen mensen die op een hinderlijke manier rook, stank of roet verspreiden. Dit staat meestal in de gemeentelijke bouwverordening.

De aanleiding voor mijn pleidooi is het onderzoek van de GGD’s van de drie noordelijke provincies naar hinder stook in houtkachels van buren, waarbij ook bleek dat gemeentelijke overheden geen instrumenten hebben om de overlast tegen te gaan. Ook bleek dat houtkachels schadelijker zijn voor de gezondheid dan eerder werd aangenomen.

Het bestuur van de GGD Groningen vindt dat de wetgeving zo moet worden aangepast dat gemeenten overlast van rook kunnen aanpakken. Maar het succes van een dergelijk interventie hangt en staat met melders. En juist de groep die het meeste last heeft van rookoverlast en die eigenlijk het meeste belang hebben bij schone lucht van buiten om het huis te luchten is juist de COPD-patient. En ook de COPD-patient is heel afhankelijk van mantelzorg door buren. Een duivels dillema dus!

Een onafhankelijk meldpunt zou hierbij uitkomst kunnen bieden. Het zou bovendien de drempel kunnen verlagen om te melden en kunnen oneerlijke of onjuiste meldingen in een juist perspectief plaatsen. Door centraal te melden kan de cohesie in een buurt beter behouden blijven. Nu moeten burgers over hun eigen buren klagen met een burenruzie als mogelijk gevolg.

Een onafhankelijk meldpunt is daarom de oplossing. Buurtgenoten voelen zich vrij om rookoverlast te melden, omdat ze weten dat gemeente via een onafhankelijke belangenorganisatie een melding binnenkrijgt. Je kan het vergelijken met de verschillende meldpunten over misstanden in de zorg, en de inspectie voor gezondheidzorg en het Lareb.

Een ‘task force’ schone lucht kan gemeenten adviseren omtrent maatregels en handhaving. Nu moet men nog steeds zelf de koe bij de horens vatten. Enkele tips hoe dit aan te pakken:

 • Vertel de houtstoker waar je precies last van hebt en overleg en die voorstellen voor verbetering.
 • Leg een logboekje aan als je stookoverlast ervaart, dat helpt bij het oplossen van het probleem en kan nodig zijn bij officiële klachten. Noteer verandering van stookgedrag of omstandigheden, zoals andere brandstof of stooktijden.
 • Dien een klacht in bij de gemeente of GGD, en laat eventueel een meting uitvoeren als de situatie niet verbetert.
 • Heb je zelf een open haard of houtkachel? Lees dan de tien schone stooktips, zodat je rookoverlast kunt voorkomen.

Stappenplan Rookoverlast
In dit stappenplan lees je wat je kunt doen bij overlast door houtstook.

1. Waar komt de rook vandaan?
Stel eerst of de houtrook van één of meerdere buren komt. Staat het huis dichtbij of verderop? Als er meer mensen overlast ervaren, kun je samen stappen ondernemen.

2. Overleg met de houtstokers
Misschien zijn jouw houtstokende buren zich van geen kwaad bewust. Leg rustig uit waarom je last hebt van hun rook. En wijs op de stooktips, waarmee zij de overlast kunnen beperken.

3. Houd een (foto)logboekje bij
Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Noteer dan 2 of 3 weken lang wanneer je precies last hebt van de rook. Op welke plek in huis? En welk effect heeft de rook op jou? Ook kun je foto- of video-opnames maken van de rook en het rookkanaal.

Noteer de klachten over een kachel of haard in detail. Dit helpt om de exacte oorzaak te vinden en vergemakkelijkt het maken van eventuele afspraken met de stoker. Noteer dus dagelijks, gedurende een paar weken de volgende gegevens:

 • datum
 • weertype (zwaar bewolkt of juist zonnig, etc)
 • windrichting
 • overlast (ja of nee)
 • soort overlast (rookoverlast, stank, iets anders)

4. Praat opnieuw met de houtstokende buren.
Misschien raken ze overtuigd door jouw nieuwe informatie. Zo niet, vraag dan om bemiddeling aan de wijkagent of buurtbemiddeling.

5. Lukt het nog niet?
Dien dan – met de verzamelde informatie – een klacht in bij de GGD of een handhavingsverzoek bij jouw gemeente. Bijna alle gemeentelijke bouwverordeningen hebben namelijk een artikel op grond waarvan de gemeente kan optreden tegen inwoners die hinderlijke of schadelijke rook, stank, roet of walm verspreiden.

Houd er echter rekening mee, dat dit niet altijd een snelle oplossing van het probleem betekent. De gemeente zal vragen om bewijzen en rekening houden met de belangen van zowel de klager als de stoker.

Als je niet tevreden bent over de reactie van de gemeente, kun je naar een Juridisch Loket, de Rechtswinkel of Stichting Houtrookvrij stappen voor advies en informatie. Krijg je gezondheidsklachten door de stookoverlast, meld dit dan ook bij de GGD en bij de vereniging Leefmilieu.

Bron: Milieucentraal.nl

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

2 thoughts on "Burgermelding houtstook overlast duivels dillema!"

 1. Een onafhankelijk meldpunt kan misschien een struikelblok wegnemen om te melden en eventuele burenruzies voorkomen, maar meer dan ook niet.
  Met de tien “schone stooktips” is overlast niet te voorkomen, omdat houtrook altijd giftig is. Meestal is geen sprake van “de stoker” maar van meerdere stokers, en ook als iedereen maar een beetje uitstoot wordt dat samen toch één grote (gif)wolk. Er is dus geen conflict één op één.
  Geen enkele gemeente treedt op op grond van de bouwverordening, want hinder is subjectief. De gemeente kan geen juridisch houdbaar onderscheid maken tussen wel of niet aanvaardbare overlast, en dus niet tussen wel of niet handhavend optreden. Gemeentes wachten op overheidsmaatregelen.
  Een logboek bijhouden is een farce. Bij overlast is het vaak moeilijk vast te stellen wie er allemaal stoken. Rook is niet altijd zichtbaar en stoken gebeurt vaak bij avond.
  Overleg is meestal een heilloze weg. Stokers laten zich maar zelden overtuigen: ze denken het recht te hebben om te stoken en menen zelfs “duurzaam” bezig te zijn, omdat hen dat van alle kanten wijsgemaakt wordt.
  Een eventuele juridische procedure beginnen levert vaak weinig op, de jurisprudentie is op dit punt weinig hoopgevend.
  Zelf metingen laten uitvoeren is voor een particulier erg duur, en als het resultaat ervan uitwijst dat de overlast ontstaat doordat meerdere buren tegelijk stoken, kan de gemeente niets doen.
  Het gaat er juist om dat de bestaande hierboven beschreven tips en stappenplannen en toolkits niet werkbaar zijn en niet voldoen. De GGD’s pleiten juist voor het ontwikkelen van een beter instrumentarium dat gemeentelijke handhavers kan helpen bij het beoordelen van klachten.
  De kern van de zaak is dat houtstook moet worden erkend als een algemeen maatschappelijk milieu- en gezondheidsprobleem, dat beteugeld moet worden, precies zoals roken.
  Deze materie is buitengewoon complex en wordt echt niet met een “meldpunt” opgelost.

 2. Een onafhankelijk meldpunt kan misschien een struikelblok wegnemen om te melden en eventuele burenruzies voorkomen, maar meer dan ook niet.
  Met de tien “schone stooktips” is overlast niet te voorkomen, omdat houtrook altijd giftig is. Meestal is geen sprake van “de stoker” maar van meerdere stokers, en ook als iedereen maar een beetje uitstoot wordt dat samen toch één grote (gif)wolk. Er is dus geen conflict één op één.
  Geen enkele gemeente treedt op op grond van de bouwverordening, want hinder is subjectief. De gemeente kan geen juridisch houdbaar onderscheid maken tussen wel of niet aanvaardbare overlast, en dus niet tussen wel of niet handhavend optreden. Gemeentes wachten op overheidsmaatregelen.
  Een logboek bijhouden is een farce. Bij overlast is het vaak moeilijk vast te stellen wie er allemaal stoken. Rook is niet altijd zichtbaar en stoken gebeurt vaak bij avond.
  Overleg is meestal een heilloze weg. Stokers laten zich maar zelden overtuigen: ze denken het recht te hebben om te stoken en menen zelfs “duurzaam” bezig te zijn, omdat hen dat van alle kanten wijsgemaakt wordt.
  Een eventuele juridische procedure beginnen levert vaak weinig op, de jurisprudentie is op dit punt weinig hoopgevend.
  Zelf metingen laten uitvoeren is voor een particulier erg duur, en als het resultaat ervan uitwijst dat de overlast ontstaat doordat meerdere buren tegelijk stoken, kan de gemeente niets doen.
  Het gaat er juist om dat de hierboven beschreven bestaande tips en stappenplannen en toolkits niet werkbaar zijn en niet voldoen. De GGD’s pleiten juist voor het ontwikkelen van een beter instrumentarium dat gemeentelijke handhavers kan helpen bij het beoordelen van klachten. De kern van de zaak is dat houtstook moet worden erkend als een algemeen maatschappelijk milieu- en gezondheidsprobleem, dat beteugeld moet worden, precies zoals roken.
  Deze materie is buitengewoon complex en wordt echt niet met een “meldpunt” opgelost.

Comments are closed.

Recente artikelen