Polyfarmacie bij ouderen – een uitdaging voor de huisarts

0
773

Polyfarmacie; Medicatiemanagement bij ouderen die veel geneesmiddelen gebruiken, is voor de huisarts niet eenvoudig.  Er is weinig bekend over de keuzes die hij maakt. In deze kwalitatieve studie wordt duidelijk dat huisartsen bij eenzelfde strategie toch een heel ander focus in het management hanteren. Ook blijkt er behoefte aan een gestructureerd (multidisciplinair) overleg tussen zorgprofessionals om daarmee mogelijk te komen tot een gezamenlijke visie voor deze groep patiënten.

Polyfarmacie

Medicatiemanagement bij ouderen die veel geneesmiddelen gebruiken, ook wel polyfarmacie genoemd, is voor de huisarts niet eenvoudig. Weinig is bekend over de keuzes die huisartsen maken in dit proces, en de redenen voor de gemaakte keuzes.

Casevignetten

Uit dit recent gepubliceerde onderzoek, uitgevoerd door IQ healthcare en het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), blijkt dat huisartsen verschillen in hun voorgestelde medicatieaanpassingen bij dezelfde ‘oudere patiënten met polyfarmacie’. In twee groepsdiscussies hebben 12 ervaren huisartsen (gemiddeld 25 jaar werkervaring) vier realistische casevignetten besproken van ouderen met polyfarmacie die hun huisarts bezochten vanwege enkele klachten. Bij elk van de casevignetten is gevraagd of zij iets wilden veranderen in de huidige medicatie en wat de reden hiervoor was.

Strategie

Hoewel de huisartsen eenzelfde strategie beschreven, was er variatie in de uitvoering van de strategie. Zo focusten sommige huisartsen zich vooral op de klachten van de patiënt, terwijl anderen zich richtten op het behalen van optimale klinische streefwaarden. Ook hadden sommige huisartsen een meer afwachtende houding als het ging om aanpassingen in de medicatie, terwijl anderen meerdere primaire behandeldoelen hadden waarvoor veel directe aanpassingen nodig waren. Allen wilden rekening houden met wensen en bepaalde kenmerken van de patiënt.

Er is ook gesproken over mogelijke behoeften aan ondersteuning op het gebied van medicatiemanagement. Voornamelijk structureel overleg tussen huisartsen, of zelfs multidisciplinair, waarin casuïstiek werd besproken van patiënten met een complex medicatiebeleid, leek leerzaam om kennis en ervaringen te delen en tot een gezamenlijke visie te komen over het beste medicatiebeleid bij deze patiënten.

Bron: Nivel

BRONNivel
Vorig artikelSignalement: sociaal-economische status mede bepalend voor mondgezondheid
Volgend artikelAlgemene Verordening Gegevensbescherming komt eraan
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.