Fusie Star-MDC en SHL-Groep versterkt dienstverlening en innovatiekracht

0
1287

De nieuwe organisatie werkt daarnaast efficiënter en is beter in staat flexibel om te gaan met ontwikkelingen in de zorg. Het resultaat is een duurzame verbetering van dienstverlening en ondersteuning aan zorgverleners en patiënten op het gebied van kwalitatief hoogstaande medische diagnostiek.

Een belangrijk speerpunt van de nieuwe organisatie is het verder ontwikkelen van de digitalisering van dienstverlening in de zorgketen. Het doel daarvan is een betere ontsluiting voor de zorgverlener en patiënt. Door digitalisering versnellen en verbeteren diagnostische informatiestromen in de zorgketen, wat leidt tot betere dienstverlening en begeleiding van patiënten en meer efficiency. In dit proces van verdere digitalisering stelt de fusieorganisatie zich nadrukkelijk op als verbinder van alle betrokken partijen.

Zorgprofessionals ontzorgen

Na de fusie ontstaat een tweehoofdig, collegiale Raad van Bestuur, bestaande uit Jeroen Bos (voorzitter) en Astrid van der Put. Bos: “Door de ontwikkelingen in de zorg hebben zorgverleners en patiënten behoefte aan kwalitatief hoogstaande dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Dankzij de integratie van laboratorium- en ondersteunende werkzaamheden werken we efficiënter en kunnen we meer investeren in innovatie, onze medewerkers en nieuwe producten en markten. Zo zijn we beter in staat onze klanten, zoals huisartsen en verloskundigen, voor wie de werkdruk alleen maar toeneemt, verder te ontzorgen. Met deze fusie zetten we een belangrijke stap voorwaarts richting een toonaangevende en toekomstbestendige organisatie voor medische diagnostiek en ondersteuning in de praktijk van eerstelijns zorgprofessionals.”

Zorgvuldig en stapsgewijs

Van der Put: “De samenvoeging van beide organisaties, die is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de betrokken medezeggenschapsorganen, gebeurt zorgvuldig en stapsgewijs. En altijd vanuit de gedachte dat het belang van onze klanten en medewerkers voorop staat. Dit betekent dat er op korte termijn niets verandert in de dagelijkse samenwerking en dienstverlening met zorgverleners en patiënten. Ze blijven profiteren van de snelle, betrouwbare en kwalitatief hoogstaande medische diagnostiek voor de gezondheidszorg.

En altijd dicht bij patiënten, huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners, want ook ons netwerk van locaties en diagnostische centra blijft intact. Een ander speerpunt is de verkenning van nieuwe consumentendiensten om diagnostische informatie digitaal op een veilige en verantwoorde wijze toegankelijk te maken voor consumenten”

Star-SHL

Na 1 april gaat de organisatie verder onder de naam Star-SHL, die gefaseerd in gebruik wordt genomen. Gezamenlijk hebben de fusiepartners ruim 1.300 professionals in dienst. In het werkgebied Zuidwest-Nederland leveren zij snelle en betrouwbare hoogwaardige medische diagnostiek aan zorgverleners. Daarnaast geeft de organisatie ondersteuning en adviezen aan eerstelijns zorgprofessionals, zoals huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen. Verder beschikt Star-SHL over moderne laboratoria en diagnostische centra voor onder meer echo’s, röntgenonderzoek, oogfoto’s, botdichtheidsmetingen  en onderzoek naar hart- en longfuncties.

Ten slotte is er een trombosedienst  en oproep- en bewakingsdienst voor mensen met een chronische ziekte als suikerziekte of longaandoeningen. Dankzij het logistieke netwerk, locaties dicht bij patiënten en zorgverleners en het gebruik van moderne digitale technologie zijn de onderzoeksresultaten altijd snel beschikbaar.

Bron: Star-SHL

Vorig artikel1 op de 4 patiënten verrast door emoties na diagnose
Volgend artikelBestuurder Maasstad Ziekenhuis Anton Westerlaken overleden
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.