Nieuwe opleiding tot ambulanceverpleegkundige met brede instroom

0
804

De schaarste in gespecialiseerde functies in de (acute) zorg neemt toe. Ook in de ambulancezorg is er landelijk een tekort aan ambulanceverpleegkundigen en de vijver met gespecialiseerde verpleegkundigen raakt behoorlijk leeg. Dit laatste brengt voor de ambulancezorg een extra uitdaging met zich mee. Tot voor kort konden namelijk alleen verpleegkundigen met een specialisatie spoedeisende hulp, intensive care, anesthesie of cardiaccare (hartbewaking) in de opleiding tot ambulanceverpleegkundige instromen. Met het ontwikkelen van een nieuwe opleiding tot ambulanceverpleegkundige met brede instroom wil Ambulancezorg Groningen bijdragen aan een oplossing voor deze arbeidsmarktproblematiek.

De nieuwe opleiding is toegankelijk voor alle gediplomeerde verpleegkundigen, dus ook zonder eerder behaalde specialisatie, met klinische werkervaring. Met de komst van deze opleiding worden, door breder te werven, meer ambulanceverpleegkundigen opgeleid om het tekort aan ambulanceverpleegkundigen aan te pakken. Daarnaast worden de specialistische afdelingen van de ziekenhuizen ontzien, die ook met tekorten zitten. De verpleegkundigen die in de ambulancezorg aan de slag gaan, kwamen immers tot voor kort vanuit deze afdelingen.

Opzet van de opleiding

De nieuwe opleiding is een combinatie van praktijkleren en theorie. De studenten zijn tijdens het werken op de ambulance aan het leren en volgen daarnaast een theoretisch lesprogramma. Hierbij leren ze op basis van klinisch redeneren de zorgvraag bij patiënten van alle leeftijden te inventariseren en binnen de kaders van hun beroep te behandelen. Alle specialismes, van acute interne tot verloskunde, komen tijdens de praktijkleermodule en de twaalf theorie modules aan bod.

Maatwerk door vrijstellingen

Hoe lang de opleiding duurt, verschilt per student en is afhankelijk van de vooropleiding, maar duurt in principe

Eén opleiding tot ambulanceverpleegkundige

verschillende keten- en samenwerkingspartners plaats, zoals op acute afdelingen in het ziekenhuis, in

Daarnaast vinden ook stages bij

de acute psychiatrie of bij de verloskundige. Dit met onder andere als doel zicht te krijgen op de

samenwerking binnen de keten van acute zorg.

16 maanden. Op basis van eerder behaalde diploma’s en opgedane werkervaring kan een

student vrijstellingen krijgen. Een student die al een diploma spoedeisende hulp verpleegkundige heeft

behaald, kan bijvoorbeeld de opleiding in ongeveer acht maanden afronden. En een student die in het

bezit is van een diploma

cardiac

maatwerk voor elke student met zijn/haar specifieke achtergrond.

care verpleegkundige kan na één jaar klaar zijn. We bieden dus

Momenteel kent men binnen de ambulancesector meerdere opleidingsvarianten tot het beroep van

ambulanceverpleegkundige. Een opleiding voor IC-, SEH en anesthesieverpleegkundigen (korte

tranche), een opleiding voor CCU-verpleegkundigen (CCU tranche) en nu dus ook de opleiding met

brede instroom die lange tranche wordt genoemd. Door het bieden van de mogelijkheid tot vrijstellingen

in de nieuwe opleiding is het hanteren van deze tranches echter niet meer nodig. Bij Ambulancezorg

Groningen spreken we dan ook liever van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Dit omdat alle

verschillende varianten in deze opleiding zijn ondergebracht.

Niet alleen voor Ambulancezorg Groningen

Ook vanuit andere ambulanceorganisaties kunnen studenten worden aangemeld voor de opleiding bij Ambulancezorg Groningen. De theorie wordt aangeboden in Groningen en het praktijkleren vindt plaats binnen de eigen ambulanceorganisatie. In de huidige groep is al één student afkomstig van, en werkzaam voor een andere ambulancedienst.

Steun vanuit zorgverzekeraars en ziekenhuizen

Het initiatief om te starten met een opleiding tot ambulanceverpleegkundige met brede instroom wordt door de zorgverzekeraars, waaronder Menzis en Achmea/Zilveren Kruis, met veel interesse gevolgd en ondersteunt. Zij zijn vooral positief over het feit dat er buiten de gebaande paden wordt gedacht om nieuwe wegen te ontdekken. De financiële ondersteuning die Ambulancezorg Groningen vanuit de zorgverzekeraars heeft mogen ontvangen heeft het mogelijk gemaakt om een opleiding op te zetten die bijdraagt aan goede ambulancezorg en daarnaast aan een oplossing voor het arbeidsmarktvraagstuk.

Ook de ziekenhuizen in Noord-Nederland reageren positief op dit initiatief. Ze werken graag mee om te voorzien in de benodigde stages die tijdens de opleiding gevolgd moeten worden, ondanks de uitdagingen die dat soms met zich meebrengt.

Aftrap van de opleiding

Elf verpleegkundigen startten eind vorig jaar de opleiding. Omdat ze de eerste groep zijn, liggen ze enigszins onder een vergrootglas. Op één van de theoriedagen in Groningen namen drie studenten de tijd om te vertellen over hun ervaringen tot nu toe. Eén van hen is Joost Alink. Hij legt uit hoe de opleiding is ingedeeld: “We werken in thematische blokken. Elk blok bestaat uit ongeveer zes weken, waarvan één week theorie en scenariotraining. We passen daarna het geleerde toe in de praktijk en in de volgende module wordt onze kennis getoetst.” Een prettige manier van leren en toepassen, maar voor ze aan deze modules beginnen, is er al een basis gelegd: “De opleiding start met twee weken basis acute zorg”, vertelt Linda Maring. Ze werkt al jaren bij Ambulancezorg Groningen als ambulancever- pleegkundige en is daarnaast docente. “Na die basis gaan we met ze de diepte in”, vervolgt ze, “op het gebied van cardiologie, interne, neurologie, traumatologie, geriatrie, psychiatrie, kinderzorg, verloskunde en opgeschaalde zorg.” Behalve op kennis wordt de student in de praktijk getoetst op 34 zogenaamde Kenmerkende Beroepssituaties (KBS).

“Het was een droom die een paar jaar eerder in zicht kwam”

Een grote meerwaarde vinden de studenten elkaars verschillende achtergrond. Zo is Marijke Holwerda jarenlang verpleegkundige geweest op afdelingen als traumatologie en abdominale chirurgie, waarna ze ook nog een tijd werkte bij de technische thuiszorg. Damaris Meijer werkte 16 jaar op verschillende afdelingen binnen het UMCG en deed de specialisatie hartbewaking. “Iedereen heeft weer kennis op een ander vak, daarin leren we veel van elkaar”, aldus Joost. Hij is de jongste van het stel: in 2015 rondde hij de HBO-V af en werkte daarna op verschillende ziekenhuisafdelingen om uiteindelijk zijn droom te kunnen verwezenlijken: ambulanceverpleegkundige worden. Met de start van deze opleiding kwam die droom opeens een paar jaar eerder in zicht: “Wat is er nou mooier om direct op de plek te komen waar je wilt zijn?”

“Ik ben nu al trots!”

Of de opleiding in de praktijk ook zo uit zou pakken zoals bedoeld, was best even spannend. “Maar het staat al behoorlijk goed. Waar nodig stellen we onderdelen bij voor de volgende groep, maar dat is echt alleen op detailniveau”, concludeert Chantal Struik, hoofd Leren en Ontwikkelen bij Ambulancezorg

Groningen. Zij is de motor achter de nieuwe opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Samen met een team van collega’s heeft zij de opleiding ontworpen, ontwikkelt, georganiseerd en tot in de puntjes gecoördineerd. De opleiding moest precies passen bij de tijd van nu en bij de gewenste kwaliteit van zorg én onderwijs. “Een huzarenstuk, maar met hard doorwerken is het gelukt en kunnen we ontzettend trots zijn op onszelf.”

Erkend door het College Zorg Opleidingen

De nieuwe opleiding tot ambulanceverpleegkundige behoort tot de opleidingen die onder het College Zorg Opleidingen (CZO) vallen. Het CZO houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is. Begin mei 2019 is de opleiding door het CZO geaccrediteerd. Dat houdt in dat de opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria die door het CZO aan deze specifiek opleiding worden gesteld. Alle studenten ontvangen bij het succesvol afronden van de examenonderdelen dan ook een CZO-diploma. Ambulancezorg Groningen is daarmee de eerste erkende aanbieder van deze opleiding tot ambulanceverpleegkundige.

Vooruitblik

Door de hoeveelheid interesse in de opleiding, start Ambulancezorg Groningen deze zomer nog een extra groep studenten. De werving voor de groep voor het voorjaar van 2020 start dit najaar.

Vorig artikelEuropese lening voor Diakonessenhuis
Volgend artikelIn tien jaar een kwart meer aan CVRM-geneesmiddelen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.