PGB: Budgethouders kunnen extra zorg inkopen

0
1031

Na twee weken overleg zijn de eerste uitwerkingen, voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw), bekend.

Corona en pgb: maatregelen en wijzigingen

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het pgb-proces. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet doorgaan. Ook vragen we van budgethouders om met veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning, altijd te overleggen met de budgetverstrekker. De verstrekkers (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) bieden de budgethouders de nodige ondersteuning aan en actuele informatie. De maatregelen zijn in samenwerking met de VNG en ZN tot stand gekomen.

De regelgeving voor pgb wordt tijdelijk verruimd om de zorg door te kunnen laten gaan. De verruiming sluit aan op de keuzes die gemaakt zijn voor zorg in natura. Maar alleen als het echt niet anders kan, mogen budgethouders afwijken van de huidige, wettelijke processen en budgetten. De maatregelen gelden voorlopig van 1 maart tot 1 juni 2020.

Maatregelen

De maatregelen gelden voor de budgethouders met een pgb op basis van de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en deels voor de Zvw, en betreffen de volgende zaken: [links naar het bijbehorende bericht met extra toelichting]

  • Indien er als gevolg van Corona meer zorg nodig is, is het mogelijk meer uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft.
  • Vervangende zorg inzetten, voordat de zorgovereenkomst volledig is goedgekeurd (ook voor dagbesteding).
  • Continuïteit van zorg wordt geborgd, als zorg niet geleverd kan worden is het mogelijk de zorg door te betalen.
  • Informatie over beschermingsmiddelen.

Uitvoering VWS en haar ketenpartijen onderzoeken de mogelijkheden om processen te vereenvoudigen in het geval dat en ter voorkoming van oplopende doorlooptijden. De maatregel waarbij budgethouders na overleg met de verstrekker direct zorg mogen inzetten, nog voordat de zorgovereenkomst (of ander document (Wlz)) officieel administratief is goedgekeurd, helpt daar al goed bij. Het administratieve goedkeuringstraject van de overeenkomst verloopt vervolgens parallel aan de zorgverlening. Betaling aan zorgverleners Het is belangrijk dat de betaling aan zorgverleners zo veel mogelijk plaatsvindt met de reguliere doorlooptijden. Op dit moment zijn de doorlooptijden volgens afspraak en is het niet nodig dit proces aan te passen. Contact met verstrekker Heeft u vragen over uw zorg of ondersteuning, of dreigt uw zorg of ondersteuning weg te vallen? Neem altijd contact op met uw zorgverlener en budgetverstrekker voor advies en alternatieven. U kunt vanaf dinsdag 7 april bij hen terecht met vragen over deze maatregelen. Zie de contactinformatie op de website van de budgetverstrekker hoe het beste contact kan worden opgenomen.

Bron: Rijksoverheid