Geef patiënten de mogelijkheid om voor digitale zorg te kiezen

0
755

Zilveren Kruis roept minister op om keuzerecht wettelijk te verankeren 

De afgelopen periode heeft de invoering van en toegang tot digitale zorg een enorme versnelling laten zien. Zilveren Kruis ziet dat verzekerden hier grote waardering voor hebben. Zilveren Kruis vindt dat zij, en alle patiënten in heel Nederland, die gebruik willen (blijven) maken van digitale zorg, hier de mogelijkheid toe moeten krijgen.


Daarom pleit Zilveren Kruis er nadrukkelijk voor dat minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport de mogelijkheden tot invoering van het keuzerecht van verzekerden en patiënten voor digitale zorg verkent. Zilveren Kruis ziet het als een logische, volgende stap om patiënten de keuze te geven om zorg te krijgen op een wijze die het beste bij hun persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren past.


Versnellen in het belang van de patiënt

Zilveren Kruis wil dit momentum graag vasthouden door zorgaanbieders te stimuleren digitale zorg aan te (blijven) bieden én patiënten de keuze te geven om zorg te krijgen op een wijze die het beste bij hen past. Deze oproep is tot stand gekomen in afstemming met dePatiëntenfederatie. Zij steunen de oproep en onderschrijven dat keuzerecht een stap in de noodzakelijke richting is.


Samen willen we de opschaling van digitale zorg vasthouden en versnellen. Zodat patiënten zich zo prettig mogelijk kunnen voelen in hun eigen omgeving. Dit telt mee voor de eigen regie van verzekerden, de kwaliteit van leven en gezondheid. Belangrijke voorwaarde is dat de medische situatie van de patiënt dit ook toelaat; dit is ter beoordeling aan de zorgverlener.


Niet terug naar het ‘oude normaal’

Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis: ‘Het gebruik van digitale zorg is de afgelopen periode razendsnel toegenomen. Dit is een buitengewoon knappe prestatie van het zorgveld waar onze verzekerden veel profijt van hebben. Gezien het enorme potentieel van digitale zorg om de zorg beter en slimmer te organiseren, moet worden voorkomen dat we straks weer teruggegaan naar het ‘oude normaal’. In het belang van patiënten en zorgaanbieders pleiten we ervoor dat de tijdelijke regelgeving voor het declareren en vergoeden van digitale consulten en monitoren op afstand, wordt omgezet in een structurele maatregel.’


Zilveren Kruis zet zich er al lange tijd voor in om verzekerden de zorg te kunnen bieden die aansluit bij hun wensen: in het ziekenhuis of praktijk als dat moet, in de thuissituatie als dat kan. De invoering van het keuzerecht kan de langverwachte doorbraak van digitale zorg (of ‘e-Health’) waar we in de zorg al lang met elkaar over in gesprek zijn het noodzakelijke, beslissende duwtje in de rug geven.


Oproep van Georgette Fijneman aan minister Van Rijn van Medische Zorg.