Denk aan de mantelzorgers bij mogelijke nieuwe coronagolf!

0
727
Foto: Ton Hurks
Foto: Ton Hurks

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft het advies gegeven KBO-PCOB om bij een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker rekening te houden met het belang en de specifieke situatie van mantelzorgers. Het risico op overbelasting van mantelzorgers neemt af als bij het maken van keuzes over het afschalen of stopzetten van de thuiszorg en dagbesteding ook aan de gevolgen voor de mantelzorgers wordt gedacht.

Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

De SCP-publicatie Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen Mantelzorgers van 14 juli jl. beveelt verder aan om mantelzorgers bij een nieuwe opleving van besmettingen te betrekken bij het maken van concrete afspraken over mogelijkheden tot bezoek aan bewoners van instellingen. Daarnaast moet er voor mantelzorgers goede en begrijpelijke informatie beschikbaar zijn, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. KBO-PCOB vindt daarnaast dat het voor mantelzorgers duidelijk moet zijn bij wie zij kunnen aankloppen als ze hulp nodig hebben.

Zodra het kabinet en de Tweede Kamer na hun zomervakantie weer met dit onderwerp aan de slag gaat, moet er meer aandacht zijn voor het belang van goede mantelzorgondersteuning en communicatie met de mantelzorg(ers) in het geval van een mogelijke tweede coronagolf.

Bron: KBO-PCOB