Handige diensten voor mantelzorgers die vergoed worden

Het geven van mantelzorg is een intensieve en niet vrijwillige taak. Zorgen voor iemand uit je naaste omgeving die door ouderdom, een (chronische) ziekte of handicap hulpbehoevend is, is vaak een intensieve taak. Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende uit de directe sociale omgeving. Mantelzorg is van grote waarde voor onze samenleving en verdient erkenning en waardering.

Zo’n 4,4 miljoen Nederlanders zorgen voor een naaste. Veel mensen zien zichzelf niet als mantelzorger. Mantelzorgen overkomt je. Je bent mantelzorger als je langere tijd en onbetaald zorgt voor een naaste. Als mantelzorger sta je er vaak alleen voor en heb je naast de zorg ook nog eens een heleboel regeltaken om de zorg voor een naaste aan te vragen en de kunnen continueren.

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, kan een mantelzorger een mantelzorgmakelaar inzetten. Een opluchting en verlichting van de zware taak: mantelzorg. Want één op de vijf werkende mantelzorgers ervaart moeite met de combinatie. De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar.

Mantelzorgers kunnen voor informatie onder meer terecht bij steunpunten mantelzorg en kunnen een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor bijvoorbeeld de vergoeding van hulpmiddelen. Ook zorgverzekeraar hebben vaak verschillende diensten die ze mantelzorgers aanbieden. Vergoedingen voor mantelzorg door zorgverzekeraars zijn vooral gericht op vervangende mantelzorg. Deze vervangende zorg is nodig als de mantelzorger ziek is of met vakantie wil. De zorg kan dan overgenomen worden door beroepskrachten of vrijwilligers. Of een aanvullende verzekering hiervoor nodig is, hangt af van het soort zorg dat nodig is en hoe je deze wilt organiseren. Vervangende mantelzorg ook wel respijtzorg genaamd, kan worden vergoed vanuit wel aanvullende zorgverzekering. Vergelijk de zorgverzekering dus goed de voorwaarden voor mantelzorg.

Respijtzorg

Het verschilt sterk per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket hoeveel dagen je recht hebt op vervangende mantelzorg en tegen welk bedrag. Er zijn pakketten met een ruime vergoeding voor respijtzorg (bijvoorbeeld 14 dagen per jaar) vanaf ongeveer €8. Hierbij worden ook andere zorgkosten vergoed. 

Overnemen regeltaken

Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook de kosten van een mantelzorgmakelaar. Die kan allerlei regeltaken rondom de organisatie van mantelzorg overnemen. Handig als je dit zelf lastig vindt of er geen tijd voor hebt. Wil je weten bij welke instantie je waarvoor terecht kunt? Deze informatie kun je vaak ook gratis opvragen bij bijvoorbeeld een steunpunt mantelzorg.  Als geen vergoeding hebt vanuit je ziektekosten, maar heeft je naaste een PGB, dan kan je vanuit het verantwoordingsvrij bedrag van een PGB bijvoorbeeld een mantelzorgmakelaar worden ingehuurd.

Overige vergoedingen

Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook cursussen voor mantelzorgers of een mantelzorgarrangement. Dit laatste is een soort vakantie waarbij vaak activiteiten georganiseerd worden die gericht zijn op mantelzorgers en hun behoeften. 

Oriënteren

Het is bijna 1 november, de periode van het jaar dat je je weer kan oriënteren op de zorgverzekering. Vergelijken de voorwaarden van de aanvullende zorgverzekering en bepaal hoe mantelzorgvriendelijk een zorgverzekering is. Een goed moment dus voor mantelzorg om te kijken of je beter kan overstappen naar een andere verzekeraar Vergelijk zorgverzekeringen hier van verschillende zorgverzekeraars en onderzoek welke diensten ze leveren voor mantelzorgers.

Handige links voor mantelzorgers

Recente artikelen