Ruim helft zorgmedewerkers kampt met meer stress dan voor corona-

Kwart zorgprofessionals overweegt andere baan als stressklachten niet verminderen

De helft van de zorgmedewerkers voelt zich momenteel gestrest en maar liefst zes op de tien ervaren nu meer stress dan voor corona. Als zij zelf stress ervaren, dan bespreekt 75% van de zorgmedewerkers het op het werk. Wel liever met collega’s (59%) dan met hun leidinggevende (16%). Twee op de tien bespreken het niet op het werk. Ondanks de toegenomen stress, vindt ruim een kwart van de zorgprofessionals dat hun werkgever onvoldoende maatregelen treft om stressklachten te voorkomen of te verminderen. Dit blijft niet zonder gevolg, want ruim een kwart van de zorgmedewerkers overweegt een andere baan te zoeken als de stressklachten niet verminderen. Dit blijkt uit een recente poll onder ruim 900 zorgmedewerkers tijdens de webinar ‘Het succes van minder stress’, georganiseerd door VGZ, OpenUp.Care, Stichting IZZ en PGGM&CO. 

Zorg om stress

Cas Ceulen, Clusterleider Zakelijke Markt VGZ: ‘We zien een enorme interesse onder zorgmedewerkers in de webinars over stress op de werkvloer die we samen met OpenUp, IZZ en PGGM&Co hebben georganiseerd. Zorgprofessionals hebben veel behoefte aan concrete handvatten hoe zij met stress kunnen omgaan. Heel begrijpelijk als we kijken naar de uitkomsten van onze poll en zien dat ruim de helft van de professionals aangeeft dat ze met meer stress kampen dan voor corona. De meeste zorgprofessionals bespreken het op hun werk als ze zelf stress ervaren. De stress vormt voor de meesten geen reden om een andere baan te zoeken. Tegelijkertijd is er ook een deel dat er niet over spreekt en wel een andere baan overweegt. Belangrijk dat ook die cijfers serieus worden genomen en zorgmedewerkers gezond en behouden blijven, want Nederland is afhankelijk van hun goede zorgen.’

Uitputting, uitval en uitstroom

Roland Kip, directeur Stichting IZZ: ‘Deze cijfers tonen de impact van corona op de stressbeleving van zorgmedewerkers en onderstrepen dat werkgevers meer moeten investeren in de weerbaarheid van zorgmedewerkers. Onder andere door voldoende maatregelen te treffen om stress te voorkomen of te verminderen. Doen zij dat niet, dan zijn massale emotionele uitputting, uitval en uitstroom het gevolg. Nu is een op de vier zorgmedewerkers voornemens een andere baan te zoeken als de stressklachten niet afnemen. Des te zorgwekkender is het dat 18% stress helemaal niet op het werk bespreekt en dat maar 16% erover praat met leidinggevenden. Want de werkgever en leidinggevenden hebben een cruciale rol in de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Het is daarom belangrijk dat zij zelf in gesprek gaan met de mensen, zorgen voor een omgeving waarbinnen zeggenschap en verantwoordelijkheid worden gedeeld, vasthouden aan minder regeldruk en waardering blijven uitspreken en ernaar handelen.’


Steun zo laagdrempelig mogelijk

Gijs Coppens, GZ-psycholoog en oprichter van zorgplatform OpenUp: ‘Het is momenteel een uitputtingsslag in de zorgsector. Op ons platform neemt het aantal zorgverleners dat om steun vraagt significant toe. Toch blijft hulpvragen voor veel zorgverleners moeilijk. Daarom willen wij drempels zo laag mogelijk maken. Dat doen we door webinars te organiseren en ‘best practices’ beschikbaar te stellen. Daarnaast bieden we individuele steungesprekken met een online psycholoog, anoniem en op een moment dat het de zorgverlener het beste uitkomt. Zo dragen we ons steentje bij om de zorg overeind te houden.’

Samen sterker

Niels Lievaart, Directeur Marketing, Communicatie en Ledenorganisatie PGGM&CO: ‘Dat het juist in deze tijd van belang is om de toegenomen stress aan te pakken, wordt met deze cijfers onderschreven. Daarom werken we samen met IZZ, PFZW en kennispartners om medewerkers te helpen om aan de slag te gaan met hun mentale fitheid.’ 

Over de poll en webinar

De poll is online afgenomen tijdens het webinar ‘het succes van minder stress’ onder ruim 900 zorgmedewerkers. De deelnemers zijn afkomstig uit alle sectoren in de zorg, het merendeel (43 procent) werkt in een ziekenhuis, een kwart in de thuiszorg en de verzorging. Ongeveer een derde deel van de deelnemers is boven de vijftig jaar en ongeveer een derde is tussen de veertig en vijftig. 

Over VGZ

Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Wij werken namens ruim 4 miljoen klanten, samen met zorgaanbieders en patiënten, aan zinnige zorg in Nederland. Dat is zorg waarbij de patiënt centraal staat en verspilling en overbehandeling worden vermeden. Dit is nodig om de zorg betaalbaar te houden voor onze klanten, nu en in de toekomst.

Over OpenUp.Care

Psychisch welzijn kun je zien als een getraind lichaam. Verzorg je dagelijks je lichaam goed, dan krijg je een sterk lichaam. Een lichaam dat tegen een stootje kan, een lichaam dat snel herstelt en dat een gezond immuunsysteem heeft. Ditzelfde geldt voor de psyche. Zorg je goed voor je psyche, dan wordt deze sterker, flexibeler en in staat tot herstel na psychische pijn. Wij geloven dat professionele hulp hierbij toegankelijk moet zijn voor iedereen. Van een eenmalig online consult tot dagelijkse begeleiding – het begint bij OpenUp.


Over PGGM&CO

PGGM&CO is de ledenclub voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in zorg en welzijn. Bij PGGM&CO geloven we dat fitte medewerkers de basis zijn voor een gezonde sector. Dat betekent voldoende aandacht voor jezelf. Want je kunt een ander pas echt helpen als je goed voor jezelf zorgt.

Bron: Stichting IZZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen