Minister Helder breekt woord richting zorgverleners met longcovid

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport houdt zich niet aan haar woord richting zorgmedewerkers met longcovid, zo stellen FNV en CNV. Vandaag zou zij in een gesprek met de vakbonden FNV en CNV Zorg & Welzijn uitsluitsel geven over een eventuele financiële tegemoetkoming voor de slachtoffers. Op het laatste moment annuleerde de minister het overleg met de vakbonden en kan er wat haar betreft pas weer naar de zomervakantie verder worden gesproken. FNV en CNV vinden dit uitstel onacceptabel en beraden zich met hun advocaten op verdere stappen.     

‘Veel zorgmedewerkers hebben na hun coronabesmetting hoge kosten gemaakt voor revalidatie en inkomensverlies geleden van 30% tot 50%. Bovendien is een grote groep inmiddels langer dan twee jaar ziek en ontslagen’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. ‘Zij willen nu weten of er iets van een regeling komt dat hen enige lucht geeft en niet pas na de zomer. Het ontbreekt de minister aan alle gevoel voor urgentie. Ze heeft de zorgmedewerkers, die drie weken geleden met ons mee op gesprek waren bij haar, via een mail laten weten dat ze in september een antwoord kunnen verwachten. Dit is alles behalve geruststellend.’ 

Gaby Perin-Gopie, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Het is op dit moment niet eens duidelijk óf er iets komt na de zomer, want zelfs een toezegging daartoe wil de minister niet doen. Bovendien heeft zij met het afzeggen van dit overleg ons niet eens in de gelegenheid gesteld om onze ideeën over een regeling toe te kunnen lichten. Met ons was eveneens afgesproken om nog voor het zomerreces uitsluitsel te geven over de intentie om wel of niet een compensatieregeling te treffen. Wij willen zo langzamerhand weten of dit tot iets gaat leiden en of er na de zomer dan ook een regeling ligt waar mensen mee geholpen zijn. Nu gaan al die duizenden zorgverleners een zomer tegemoet zonder enig perspectief.’

Advies Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Afgelopen dinsdag is in de Tweede Kamer een motie van D66 en ChristenUnie aangenomen over een oplossing voor de financiële situatie, waarin veel zieke zorgmedewerkers zich nu verkeren. Ook bracht de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gisteren een adviesrapport uit, waarin een claim voor een tegemoetkomingsfonds eveneens ondersteund wordt. De vakbonden vinden het daarom wonderlijk dat een dag na het uitkomen van dit advies het overleg over een tegemoetkomingsfonds is geannuleerd. Juist nu zou de minister met de bonden in gesprek moeten gaan om de ideeën aan te horen, zodat zij die in de zomer kan toetsen bij haar collega’s van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Onderwijs.

Bron: FNV en CNV 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen