Verenso wil bekostiging uit Wlz starten bij verhuizing naar verpleeghuis

Het advies ‘Met de stroom mee’ dat deze week verscheen stelt dat het zorgstelsel eenvoudiger moet worden. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso onderschrijft dit advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en wil daarom dat zorg en behandeling voor thuiswonende kwetsbare ouderen bekostigd gaat worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso: “De schotten tussen wetten maken het erg onduidelijk voor patiënten en hun naasten om de juiste zorg en ondersteuning ontvangen. Wij zijn het er volledig mee eens dat het simpeler moet en kan.” Een voorbeeld hierbij is om de bekostiging binnen de Wlz (Wet langdurige zorg) pas te laten ingaan wanneer kwetsbare ouderen intramuraal gaan wonen. Zorg en behandeling voor thuiswonende ouderen zou bekostigd moeten worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Aandacht voor kwetsbare ouderen belangrijk

Verenso is blij dat het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving expliciet aandacht heeft voor de doelgroep kwetsbare ouderen. De Groot: “Te vaak wordt er in beleid vooral gekeken naar de vitale, fitte ouderen die zichzelf nog kunnen redden. Maar de groep van kwetsbare ouderen groeit en zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Daarbij komt de vergrijzing onder het zorgpersoneel. We zullen dus met minder mensen moeten zorgen voor meer kwetsbare ouderen. Daarom is het zeer belangrijk om de kaders nu goed vorm te geven.” 

Verenso mist regierol in advies

Kijkend naar aanpassingen die nodig zijn, mist de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde de regierol die specialisten ouderengeneeskunde kunnen vervullen bij thuiswonende kwetsbare ouderen.Jacqueline de Groot: “De specialist ouderengeneeskunde is al lang niet meer alleen voor de bewoners van de verpleeghuizen. Ook buiten deze intramurale setting is de specialist ouderengeneeskunde van groot belang voor kwetsbare ouderen in hun thuissituatie. Voor mensen met een zeer complexe zorgvraag in de thuissituatie is de specialist ouderengeneeskunde dan bij voorkeur ook de regiebehandelaar. Alleen dan kunnen we doelmatig de zorg en behandeling bieden die kwetsbare ouderen nodig hebben. Die rol missen we in het uitgebrachte advies.”

Leren en ontwikkelen van zorgprofessionals

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelt in dit advies dat kwaliteit van zorg gekoppeld moet zijn aan kwaliteit van leven. En dat leren voorop moet staan zodat zorgverleners ruimte krijgen voor het continu verbeteren van kwaliteit. Verenso onderschrijft dit van harte. De Groot: “Leren en ontwikkelen is voor zorgprofessionals zeer belangrijk. Kwaliteit van behandeling komt tot stand in de relatie tussen zorgprofessional en patiënt. Alleen door continu te leren, is het mogelijk om bij te dragen aan de ervaren kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.”

Bron: Verenso

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen