Duurzaam

Betere kwaliteit van zorg door clinical governance

Bij clinical governance stuurt de medisch specialist actief op gezondheidswinst. De medisch specialist neemt, naast zijn autoriteit op medisch inhoudelijke zaken, expliciet verantwoordelijkheid voor de regie over het behandeltraject. De basis vormt de bewustwording dat kwaliteit niet alleen bestaat uit een juiste diagnose en behandeling, maar mede wordt bepaald door de organisatie van ziekenhuiszorgprocessen. Clinical governance […]

Lees Meer

Jeugdhulp Friesland verbetert de energiehuishouding met BAS Energie

Per 1 januari 2013 kiest Jeugdhulp Friesland twee jaar voor BAS Energie. Samen met BAS gaat de zorginstelling de energiehuishouding van al haar locaties verbeteren en verduurzamen. BAS biedt Jeugdhulp Friesland de mogelijkheid om significante kosten te besparen. De eerste stap is het verlagen van de elektriciteitskosten en een efficiente energieadministratie. Volgende stappen zijn maatregelen […]

Lees Meer