Vogelgriep H5N8 verspreid door wilde trekvogels

Beter begrip van virusverspreiding door nieuwe inzichten in rol van vogeltrek Onderzoekers van onder andere Erasmus MC hebben in een wereldwijde onderzoeksgroep de rol van vogeltrek rond de noordpool op een grote vogelgriepuitbraak in kaart gebracht. Aanleiding hiervoor was de snelle verspreiding van de H5N8...

Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma en Griepvaccinaties 2015-2016

In 2015 ontving Bijwerkingencentrum #Lareb 1.494 meldingen met 3.366 mogelijke bijwerkingen van vaccins toegediend in 't #Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Na de griepvaccinaties werden 283 meldingen met 601 mogelijke bijwerkingen ontvangen. Daarnaast nam een groep gevaccineerden deel aan een Lareb Intensive Monitoring (LIM). LIM is een...

Aparte veiligheidsnaalden voor influenzavaccin

Voor de komende griepcampagne worden vanuit het NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) influenzavaccins zonder naald geleverd. Hierdoor is het mogelijk om veiligheidsnaalden te gebruiken voor de toediening van het vaccin. Het gebruik van veiligheidsnaalden is sinds 2013 verplicht als één van de maatregelen om prikaccidenten...

Griepvirussen ontlopen immuunsysteem door slechts enkele veranderingen

Nieuwe varianten griepvirus waarschijnlijk gemakkelijker te identificeren Griepvirussen veranderen eenvoudiger dan tot nog toe werd aangenomen. Deze nieuwe kennis kan helpen bij het sneller en makkelijker opsporen van nieuwe varianten van het griepvirus en het verbeteren van de griepprik. Dit stelt Björn Koel in zijn...

Griepepidemie 2016 ten einde

Vanaf 4 januari tot en met 20 maart 2016 heerste er gedurende elf weken een griepepidemie in Nederland. Er is sprake van een epidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepachtige klachten, en in keel- en...

Griepepidemie zo goed als voorbij

http://www.degrotegriepmeting.nl/De griepepidemie in Nederland is zo goed als voorbij. Dat blijkt uit de cijfers van de Grote Griepmeting (www.degrotegriepmeting.nl). Er is nog wel lichte griep in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Landelijk gezien bedroeg het aantal influenza-achtige ziektebeelden in week 13 nog slechts 246 gevalen per...