Eén op de tien 50-jarigen heeft al Alzheimereiwit in hersenen

Bij tien procent van de 50-jarigen zijn veranderingen in de hersenen waarneembaar die wijzen op de ziekte van Alzheimer. De specifieke eiwitophopingen blijken twintig tot dertig jaar voordat dementie ontstaat al aanwezig te zijn. Opmerkelijk is dat er bij gezonde hoger opgeleiden vaker sprake...

Actieve daginvulling voor jonge mensen met dementie

SPANkracht-pakket Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen van het Radboudumc heeft het SPANkracht-pakket ontwikkeld. Het SPANkracht-pakket helpt jonge thuiswonende mensen met dementie om tot een zinvolle dagbesteding te komen. Het gevoel nuttig te zijn is een universele behoefte. Zinvolle activiteiten zijn echter vaak minder goed uit te...

Langer thuis wonen voor mensen met dementie

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg Thuis De ondersteuning voor mensen met dementie in de thuissituatie verandert sterk. De cliënten en hun wensen veranderen. De rol van gemeenten wordt steeds groter en de werkzaamheden van zorg- en welzijnsmedewerkers zien er over 10 jaar anders uit. Het aantal thuiswonenden...

IGZ ontwikkelt toezichtmethode ‘observeren’ verder voor de toekomst

Op 4 maart jl. was er een bijeenkomst (invitational conference) over het toezicht op de zorg voor mensen met dementie. De bijeenkomst was voor vertegenwoordigers van instellingen waarbij IGZ onlangs een proef deed met een nieuwe toezichtmethode; observeren van daadwerkelijk geleverde zorg aan mensen...

Ontrafeling Alzheimer stapje dichterbij

Zenuwcellen van Alzheimerpatienten bevatten grotere hoeveelheden zogenaamde gemuteerde ubiquitinemoleculen. Deze hoge concentratie verstoort de afbraak van cel-eiwitten en beschadigt de mitochondrien, die als 'energiecentrales van de cel' essentiele stofwisselingsfuncties vervullen. Als gevolg daarvan treedt degeneratie van zenuwcellen op. Een internationaal team van onderzoekers, waaronder...